Antiislamist – men ingen rasist!

Lørdag den 26. mai har organisasjonene Norwegian Defence League (NDL) og Stopp islamiseringen av Norge (Sian) fått tillatelse til å avholde en demonstrasjon i Stavanger. De ønsker å protestere mot den planlagte grunnlovsendringen om å skille Kirke og Stat. De mener dette vil svekke vår kristne kulturarv – samtidig som det åpner opp for likestilling mellom kristendom og islam. Hvilket disse organisasjonene søker å forhindre.

Arbeidet med å fristille Kirken fra Staten har imidlertid pågått i flere år. Ikke av hensyn til det økende antall muslimer, men både fra kirkelig og statlig hold er det blitt et mer og mer uttrykt ønske om ikke å blande politikk og religion. Så lenge Kirken er underlagt Staten, må også de sekulære regler om likestilling mellom kjønn og seksuell legning gjelde. På den måten har både kvinner og homofile (lesbiske) fått tilgang til kirkelige verv, hvilket sannsynligvis ikke hadde skjedd, dersom Kirken hadde fått råde grunnen alene. En løsrivelse fra Staten kan derfor like gjerne  – i hvert fall sett fra et verdikonservativt kristent ståsted – bety en sterkere Kirke enn en svakere.

Ved å skille politikk og religion kan det offentlige på en langt enklere måte imøtegå eventuelle tendenser til islamisering av skoler og andre offentlige institusjoner enn når det allerede står på et religiøst grunnlag. Da får man en diskusjon om diskriminering av religioner (islam) og det blir vanskeligere å nekte islamske religiøse uttrykk så lenge kristne tolereres. De fleste muslimske land har da også en sekulær statsadministrasjon, hvilket – i hvert fall hittil – har gjort det enklere for moderate muslimer å anta en mer vestlig livsform. Når det gjelder den såkalte kristne kulturarv, så er den tuftet på den gresk-romerske filosofi og ligger også til grunn for FNs definisjon av menneskerettigheter. Det vil med andre ord ikke bli noen endring i synet på menneskeverdet i en norsk sekulær stat. I stedet slipper regjeringsmedlemmer å hykle en religiøs tilhørighet de slett ikke har.

Selv definerer jeg meg som antireligiøs (ateist) og vil ha meg frabedt alle begrensninger i religionens navn. Jeg er for religionsfrihet, men som private uttrykk, ikke hemmende og bestemmende for andre. Selv om jeg også er antiislamist (motstander av islamisering), er jeg likevel ingen rasist. Religion er ikke knyttet til rase eller hudfarge. De fleste muslimer i Norge har pakistansk opprinnelse – og pakistanere tilhører samme rase som nordmenn. Å skulle sette alle dem som er imot islam (religion) og islamisering i samme bås som rasister er like diskriminerende og ”rasistisk” som den rasisme NDL og Sian blir beskyldt for å utvise.

Denne skjelning ser ikke organisasjoner som SOS Rasisme, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, AUF og Antirasistisk Senter. Sammen med flere andre organisasjoner har de varslet enmotdemonstrasjon i Stavanger samme dag. De oppfordrer alle til å bli med og vise sitt ståsted mot rasisme. Det er i den forbindelse også satt opp busser fra Oslo og Bergen. I så måte burde de heller ha oppfordret alle til å bli hjemme. Og la NDL og Sian – i den hellige ytringsfrihetens navn – få lov til å gi uttrykk for hva de måtte mene, uten å bli beskyldt for noe de slett ikke er.

Om Marita Synnestvedt

Magister i klassisk arkeologi Forfatter av Blogghore! Ett År på VG Blogg med Deathdealer Mer info: http://bit.ly/gEQD4B