Arrestordre på Gaddafi

Den internasjonale straffedomstolen har utstedt arrestordre på Muammar al-Gaddafi og en av sønnene hans, Saif al-islam. De er mistenkt for å ha stått bak forbrytelser mot menneskeheten.

Det er bra at vi har en internasjonal straffedomstol og det er bra at de etterlyser statsledere som har forbrutt seg mot menneskeheten. Men hva er kriteriene og hvorfor etterlyses bare fiender av Vesten? Jeg har et par forslag til flere folk som har begått store forbrytelser mot menneskeheten:

  • George W. Bush, Karl Rove og Donald Rumsfeld for å ha manipulert frem krigen i Irak – en krig i strid med folkeretten, tillatt systematisk tortur og destabilisert en hel region.
  • Den saudiske kongefamilien for gjentatte menneskerettsbrudd, særlig mot den kvinnelige befolkningen.
  • Den katolske kirke v/paven, for sine løgner om at kondomer ikke beskytter mot AIDS og for verdensomspennende konspirasjoner for å skjule pedofile overgrep.

Det kommer selvfølgelig aldri til å skje, og nettopp det at man vet at det aldri kommer til å skje undergraver troverdigheten til straffedomstolen. En domstol som bare er et instrument for vestlige interesser mangler den uavhengighet, integritet og legitimitet som skal til for at man skal kunne stole på at den behandler de tiltalte rettferdig. Hvilken tillit kan man ha til en domstol som bare dømmer folk fra den andre siden av byen?

Mye tyder på at det maktpolitiske tyngdepunktet internasjonalt er i ferd med å forskyves fra vest mot øst. Hvordan vil vi oppleve det i Vesten den dagen en, la oss si, kinesisk-dominert internasjonal domstol begynner å konsentrere seg om våre synder mens de tillater kinesiske myndigheters tortur, undertrykkelse og massehenrettelser av egen befolkning?

Vi kan jo håpe det aldri kommer til det. Men i mellomtiden kan vi gjøre mer enn å håpe. Vi kan starte med å etterleve de standardene vi krever av andre.

Om Geir Skoglund

Frittenkende og gudløs positivist av sosialliberal legning.