Bilder med visdomsord: Dialog – ikke krig og konfrontasjon! OG: La asylbarna bli i Norge!

Som en kommentar både til de krigene som Vesten har startet, til en urettferdig fordelig av verdens ressurser som ikke kan vedvare, og til de tilbakevendende debattene om innvandring og asylsøkere, som nå i disse dager er aktualisert gjennom diskusjonen om asylbarna som risikerer å bli utsendt fra Norge, selv om mange av dem har bodd her hele sitt liv, velger jeg i dag å poste kloke sitater fra Karl Marx, sosialdemokraten Willy Brandt og den katolske erkebiskop  Hélder Câmara. De er alle døde nå, men gjennom sine ord og gjerninger lever de videre, like aktuelle som de var i levende livet.

«Filosofene har bare tolket verden forskjellig.
Det som det kommer an på, er å forandre verden.»

JA!

Willy Brandts ord her er stadig like aktuelle:

 

Denne fridommen er noe annet enn liberalistenes frihet, som i praksis blir en frihet for de få på bekostning av de mange.

Friheten for frykt og samvittighetsfrihet og meningsfrihet må være for alle. Først da blir friheten reell.

 

Disse ordene fra Willy Brandt er minst like aktuell i dag som de var i 1992. Vi lever i en verden med en skjevfordeling som ikke kan fortsette stort lenger. Mens vi lever i overflod, vet andre ikke hvor de skal få sitt neste måltid mat fra eller hvor de skal bo.
Er det underlig at undertrykte, nødlidende og forfulgte mennesker ønsker seg en bedre fremtid, og at noen velger å forlate hjemland , familie og venner for å få et bedre liv i et av verdens rikeste land?

Er det underlig at vestlige land møter motstand når de imed svært dårlig begrunnelse invaderer land og sprer urett og lidelser og tragedier i områder som ligger langt unna egne territorier?

Når vestlige politikere bestemmer seg for å sende sin krigsmakt til land som Irak og Afghanistan, og til alle land som tidligere har blitt overfalt, f.eks Vietnam, så må de faktisk regne med at de møter militær og folkelig motstand!

Krig avler mer krig.

Til slutt: Tankevekkende ord fra Dom Helder Camara.  den brasilianske katolske erkebiskopen som med sitt sterke samfunnsengasjement kjempet mot sosial urett og militærdiktatur i Latin-Amerika, og tok  initiativ til å organisere de fattige i selvhjelpsgrupper.

Her i Norge fikk han Folkets fredspris i 1974, en sterk manifestasjon fra det norske folk som i årevis hadde ønsket at Nobelkomiteen skulle gi Helder Camara fredsprisen, både for sin innsats i hjemlandet, og for sitt sterke engasjement mot Vietnamkrigen.

Han og Willy Brandt poengterte altså nøyaktig det samme, men med forskjellig utgangspunkt og forskjellige ord.

Vi trenger kontruktiv dialog, ikke konfrontasjon.
Verden trenger omfattende forandringer.

Og her i Norge må politikerne høre på folket og  ta til vettet, slik at asylbarn som har sin identitet og tilhørighet i Norge, kan slippe å leve i angst og får bli i Norge!

 

Om Ragnhild S

Liberal sosialdemokrat. Bestemor. Musikkglad. Brassentusiast.. "Kristenagnostiker" med et anstrøk av kulturrelativisme, tross enkelte klare grunnholdninger. Gjennom levd liv har jeg fått en forkjærlighet for katolisismen, men selv er jeg ikke praktiserende katolikk Skriver mest om politikk, religion, kultur og litt sport. Sykkelentusiast med Belgia i hjertet. Nå er jeg antagelig også "multikulturell marxist" hva nå det betyr. Politisk korrekt er jeg også. Jeg velger å tolke denne nedsettende betegnelsen fra den ekstreme høyresiden som et mentalt og politisk adelsmerke. . Likevel er jeg politisk uberegnelig og rett som det er uenig med dem jeg identifiserer meg med. Paradoksalt? Kanskje. Men er ikke paradoksene en del av å være menneske? Leve individualismen, solidariteten og mangfoldet!