Den sosialdemokratiske politistat

Som de fleste har fått med seg har Datatilsynet avdekket at Rettsmedisinsk Institutt (RMI) ulovlig lagrer DNA-profiler til mennesker som er frikjent eller sjekket ut av en sak. RMI har så langt nektet å slette opplysningene, og i dag kommer justisdepartementet på banen og åpner for at loven skal tolkes dit hen at lagring av uskyldige nordmenns DNA-profil, koblet til personopplysninger, er tillatt.

Nok en gang ser vi at Arbeiderpartiet støtter politistatens metoder, hvor borgerne registreres og overvåkes. Vi så det sist også i forbindelse med innføringen av Datalagringsdirektivet (DLD). I den diskusjonen ble det blandt annet vist til hvor viktige trafikkdata var i etterforskningen av voldtektssaken i Bergen, hvor 100 menn som hadde vært i det aktuelle området når voldtekten fant sted, ble bedt om å avgi DNA-prøve. Vel, disse hundre mennene som bidro til oppklaringen av saken ligger nå lagret og registrert hos RMI. Takk for hjelpen, karer.

I saken om DLD spilte Høyre på lag med Arbeiderpartiet i innføringen av et overvåkningsregime som i følge Oslo Statsadvokatembede innebar et paradigmeskifte innen den norske rettsstaten. I saken om DNA-registeret er imidlertid også Høyre sterkt kritisk til lagring. Kanskje ikke så rart, siden Storbritannia tapte en sak i den europeiske menneskerettsdomstolen i 2008 om akkurat det samme.

The judges ruled the retention of the men’s DNA «failed to strike a fair balance between the competing public and private interests,» and that the UK government «had overstepped any acceptable margin of appreciation in this regard».
The court also ruled «the retention in question constituted a disproportionate interference with the applicants’ right to respect for private life and could not be regarded as necessary in a democratic society».

Vi har altså en regjering som ikke har skrupler med å bryte menneskerettighetene i sin iver etter å kontrollere folket den er satt til å styre. Arbeiderpartiets politistat må motarbeides og hver og en av oss kan gjøre sitt i så måte.

  1. Enhver kan nekte å avgi DNA-prøve, begrunnet i den ulovlige registreringen i etterkant.
  2. Legg jevnlig igjen mobiltelefonen hjemme
  3. Bruk tjenester som Gmail eller Hotmail når du sender e-post
  4. La saker som dette avgjøre hvordan du bruker stemmeretten din.
  5. Bruk anonymiseringstjenester som TOR iallfall deler av tiden du er på nett.

Det er ingen grunn til å stole på en stat som ikke stoler på sine borgere. En slik stat har glemt hvem den egentlig er til for.

Om Geir Skoglund

Frittenkende og gudløs positivist av sosialliberal legning.