Det aller siste innlegg fra meg…

.. også fra deg. Vi går nemlig mot den definitive slutt, så vi får ta hverandre i hendene og takke for den tid vi har hatt sammen, så sees vi på den andre siden, for i morgen står ikke verden mer. Merk mine ord! Eller merk ordene og det fantastiske regnestykket til Pastor Harold Camping. I følge Camping, som forøvrig også gjerne ville at verden skulle gå under den 6.desember 1994 men skyldte på dårlige regneegenskaper når den så ikke gjorde, har brukt 17 år på på sitt neste regnestykke, og merk mine ord, eller hans, at denne gangen har han altså ikke regnet feil. This is it!

Nå var det ikke Camping som kom frem til dette, han er bare en troende. Som tror. På dette. Som mange andre troende. Dommedag er skapt av de kristne. Siterer: Det er blitt kalkulert ut at dommedag vil falle på 21 mai i 2010. Helt i begynnelsen vil det være forskjeller så miniatyriske at det ikke vil bli oppdaget av mennesker, men det er beregnet at det tar fra 2-3 måneder før jorda er helt utslettet, og i mellomtiden vil det mest sannsynlig være anbefalt og muligens påbudt med blant annet bruk av hjelm, refleksvest og stålbeleggsovertrekk.

Dommedag ja. Jeg er sikker på at når vi litt ut i livet ser oss tilbake kan vi kalle noen dager i våre liv for dommedag, så hver av oss kan definere dommedag svært forskjellig.  Det kan skje ting i livet vårt, så sterkt at vi der og da ikke evner å se fremover og sitter i limbo og føler at vår verden er over. Alt ettersom hvor i livets fase du er oppleves nedturene, det å miste noen eller det å ikke oppnå ønskede mål som så store katastrofer i ens eget liv at det kan føles som verdens ende. For deg.

Stedvis og tidvis rammer naturkatastrofer. Mon tro hva de tenker.

I all den overtro som finnes i verden, i alle liv som er levd, i all død som har funnet sted på jorda så har ennå ingen kommet tilbake etter endt liv. Når du dør er du borte, og bare minnene etter deg blir igjen. Likevel fortsetter troen på etterlivet. Poenget er at uansett hvilke bragder du har oppnådd, hvor klok du var, hvor fantastisk stor du en gang var, så vil du dø, og til syvende og siste bare være atter et menneske av samme kjøtt og blod som oss alle andre med levd liv på denne planeten. Hvorfor tilegnes da enkelte så stor viten, makt og tyngde at man tror de og tolker de århundrer, ja til og med årtusener etter de døde? Du har hjerne for den tid du levde i.

Maya-kalenderen slutter til neste år. Så går ikke verden under i dag, har vi ennå (kanskje) et drøyt år igjen. Maya-folket var et klokt folk. De levde, og så døde de (plutselig). Men de la igjen en kalender for oss å bryne oss på etter deres mystiske ende. De så på stjernene, og forstod mere av himmelen og det ytre rom enn dagens forskere. Så de lagde en kalender som varer til desember neste år, men selv her er det uenighet, for denne kalendere kan visstnok tolkes (også den) som du vil. Eller ønsker. Eller håper.

Disse matematiske kalkuleringene blir akkurat det du vil de skal bli, om du stopper de der du vil. Det er jo bare tall sammenblandet med overtro, og tallene er bare svaret på andre tall. Vi kan gi tallene hvilke svar vi vil. Konkludere de som vi vil. Hvis 1.507.603 er svaret du får, kan du basert på hvilken tro du har, fort finne ut hvilken dag du vil regnestykket skal tilhøre, starte og slutte, og vips, du har deg selv en dommedag.

Jeg tenker på alt denne planten faktisk ar opplevd siden dens opprinnelse. Hvordan verden snurrer rundt, uten forandringer (her må jeg korrigere meg selv, for ved årsskiftet stilte de faktisk klokken noen sekunder for jordens akse hadde så vidt endret seg), så langt tilbake at vi nesten ikke klarer si tallet høyt uansett hva som har foregått PÅ den. Det har vært naturkatastrofer beyond de vi opplever i dag. Naturkatastrofer er en del av jorden, og de vil komme om vi vil eller ei.

Hva med å følge naturens gang enn å tro seg ihjel! Vi snakkes når Yellowstone popper.

Om Helene Jensen

Med mennesket i fokus. I møte med det mangfoldige mennesket gjennom arbeidslivet har jeg fått ideèr og innspill nok til å legge meg opp egne meninger. At jeg er og blir ateist er den ene.