Folkemordet i Srebrenica.

I Aftenposten i dag står det to kommentarer til programmet Brennpunkt, som gikk på NRK-TV tirsdag denne uken: «Slik avsluttes Byen som kunne ofres».Jeg fikk dessverre ikke sett programmet.

Det handlet om Srebrenica, der serbiske styrker i 1995 henrettet muslimske gutter og menn fra 15 år og oppover. I programmet blir det hevdet at det ikke var et folkemord, men resultat av en amerikansk -muslimsk konspirasjon mot bosniske muslimer. Dette er en uhyrlig påstand, og hån mot alle de enker døtre,sønner og andre slektninger som mistet sine kjære i massakren.

Det handler om etnisk rensning, som vi har sett grusomme eksempler på før i historien. Det blir i programmet påstått at president Clinton foreslo at hvis mulimene lar 5000 mennesker bli slaktet i Srebrenica vil NATO angripe serbiske mål i Bosnia. Dette synes å være en tvilsom påstand, som jeg ennå ikke har sett bli dokumentert.

I Norge har Torvald Stoltenberg høy status.Hans ord blir tatt som sannhet. Han sa en gang: «Vi er alle serbere».Han synes å ha stor forkjærlighet for serberne, og kan neppe betegnes som objektiv i dette spørsmålet.

Det er ellers mye positive følelser for serberne i Norge, noe man langt på vei kan forstå. Det har med 2.verdenskrig å gjøre. Vi husker «Blodveien» i Saltdal. Dette gjør kanskje også at man benekter massakren i Srebrenica. Alle parter i den grusomme borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia begikk store overgrep, men henrettelsen av 8000 muslimer i Srebrenica står fram som det verste, det verste overgrep i Europa etter 2. verdenskrig.

Artikkelforfatteren Åge Borchrevink mener Brennpunkt-redaksjonen mangler gangsyn. I en annen kommentar hevder den bosniske reporteren Mitsad Fazlic at man bruker muslimsk aggresjon og hestehandel for å unnskylde eller underslå det som skjedde i Srebrenica.

Krigsforbrytertribunalet i Haag fastslår at det var et folkemord.

Jeg har selv opplevd at mange på venstresiden i norsk politikk bortforklarer eller unnskylder det som skjedde i Srebrenica. Serberne var pr.definisjon sosialistiske, så derfor passet det ikke inn i deres bilde. Dette gjelder ikke SV, som fra første dag har fordømt massakren.

Jeg har tidligere skrevet en artikkel her på Kontrovers om ondskap, og en om nasjonalisme. Den etniske rensning I Srebrenica er et eksempel på begge disse fenomenene.

Om John N.