Høyres tillit til enkeltmennesket

Så gikk det som fryktet. Høyre har sviktet sitt eget prinsipp-program og går inn for datalagringsdirektivet. Et overvåkningsregime med store nok hull til at målgruppen fint slipper unna, men med fine nok masker til at den jevne borger fanges opp.

Ikke ta mitt ord for det. I 2005, når Politiforbundet ønsket utvidet tilgang til romavlytting, var dette et av argumentene i deres høringsuttalelse.

En erfaring politifolk som arbeider mot organisert kriminalitet har gjort er at KK (kommunikasjonskontroll) i svært liten grad gir informasjon om hva som planlegges eller hva som skal skje. Planleggingen skjer kun i samtaler der personer møtes ansikt til ansikt. Møtene kan finne sted i leiligheter, på leide hotellrom, på utesteder eller ute i det fri.

Telefonsamtaler blir ikke brukt i forbindelse med planlegging av organisert kriminalitet. Deltagerne i nettverkene er helt bevist på å ikke bruke telefoner til slike samtaler. Ofte er det også slik at det er svært få personer som kjenner helheten i planen, de fleste har kun kjenneskap om sin egen rolle.
Den utviklingen som her er beskrevet gjør at politiet står ovenfor helt nye utfordringer når man skal forhindre eller avdekke slik type kriminalitet. Dagens metoder strekker ikke til.

Man skulle kanskje tro at norsk politi derfor ikke ivrer for datalagringsdirektivet, men det gjør de selvfølgelig. Nå har de også Høyre med på laget. Det samme Høyre som i sitt prinsipp-program for inneværende stortingsperiode lovet velgerne at de vil «stille seg kritisk til innføringen av nye lover som øker adgangen til, eller omfanget av, overvåkning i samfunnet» samtidig som de vil «bygge samfunnet basert på tillit til enkeltmennesket«.

De glemte dessverre å presisere at de også mener det må systematisk overvåkning til for å forsikre seg om at enkeltmennesket er tilliten verdig.

NRK har datalagringsdirektivet som hovednyhet på sine nettsider i dag. VG har ironisk nok oppslag om at «Politiet etterforsker do-kamera de selv har brukt» som sin hovedsak. Om et skjult og ulovlig montert overvåkningskamera på en do på et utested på Taffes pub på Hønefoss, viser det seg at «flere politifolk visste om kameraet, og at de også flere ganger skal ha brukt det i sin etterforskning oppgjennom årene».

Det er selvfølgelig brysomt for politiet med alle disse forbudene mot overvåkning. Let’s face it – prosentvis foregår det sikkert mer kriminalitet på offentlige toaletter enn via offentlig kommunikasjon. Tør jeg foreslå at Høyre også staker ut kursen også mot et DoLagringsDirektiv? Sånn for sikkerhets skyld.

Om Geir Skoglund

Frittenkende og gudløs positivist av sosialliberal legning.