Henry Oliver Rinnan (14.05.15- 01.02.47).Et forsøk på en sammenligning mellom Rinnan og Breivik.

Kilder for min artikkel er Wikipedia og andre portaler på internett.

Henry Rinnan var  norsk agent i Sonderabteilung Lola, innenfor SS,under 2.verdenskrig.Han ble dømt til døden for landssvik.

Han kom fra Levanger og var skomakersønn.Han vokste opp i fattige kår og var liten av vekst,bare 159 cm.

Rinnan infiltrerte motstandsbevegelsen i Norge, noe som førte til at flere hundre ble torturert og mer enn 80 mennesker drept. Han var en sadist og nøt å torturere og pine folk. Han var ansvarlig for minst tusen tilfeller av grov tortur og for at ca.1000 nordmenn ble sendt i konsentrasjonsleire. Han ble dømt for 13 mord.Det ble sagt at han var den nyttigste ikke-tysker som Heinrich Himmler hadde i hele Nord-Europa.

Det er mange likhetspunkter mellom Anders Behring Breivik og Henry Rinnan.De må begge defineres som psykopater med alvorlige personlighetsavvik. Som Breivik hadde Rinnan et dårlig selvbilde i utgangspunktet.Han ble mye utestengt fra kameratgjengen, men prøvde å impnere dem med å dikte opp fantastiske historier om seg selv.Han hadde store problemer med å skille mellom fantasi og virkelighet.

Rinnan hadde tydeligvis et stort kompensasjonsbehov,og fikk dekket det gjennom den makten han fikk over liv og død, akkurat som Breivik. De to er/var begge mytomaner med storhetsideer.

Rinnan var med i Nasjonal Samling(NS), som ble stiftet av Vidkun Quisling. I løpet av krigen forsøkte partiet å «nyordne» det norske samfunn i tråd med sin ideologi.Det samme sier Breivik: vi trenger en ny samfunnsordning, der man vektlegger det urnorske.Da er mange som må ryddes av veien.

En annen likhet mellom de to herrene er bruken av symboler for å bygge opp myter og få fram kampviljen.Nazistene brukte symboler fra Saga-tiden.Det tror jeg Breivik også gjør,men også fra middelalderen.

Rinnan og Breivik er»to alen av samme stykke»,brødre i ånden.Makt,vold og fanatisme går igjen hos begge.De har begge grandiose forestillinger og mangler empati og medfølelse.Breivik er som Rinnan, men mer tilpasset vår tid.Internett eksisterte ikke på Rinnans tid.Da var ikke muslimer syndebukker,men jødene.Begge hatet kommunistene.

Breivik opptrer i rettsalen som Rinnan i sin tid gjorde.

 

 

 

 

 

 

Om John N.