Hva mener du kjennertegner et sterkt menneske?

 Hva legger DU i begrepet styrke?

 Hva kjennetegner et sterkt menneske?

Jeg ofte tenkt på det, og særlig i møte med mennesker har møtt mye motgang og mange vanskeligheter i sine liv, tenker jeg:


 Å være sterk er ikke å løfte tyngst,
å hoppe høyest
å komme lengst,

Å løpe fortest,
å aldri falle.

 Å være sterk er ikke det samme som alltid å kunne,
alltid å vite,
alltid å prestere mest og best
eller å gjøre en suksessfull karriere. 

Å være sterk er å se livet som det er,
også i motgang,
å akseptere livets kraft og dets utfordringer
på godt og vondt,

og å ta del i livet, også når det er tungt,
 å falle til bunnen,
slå seg hardt og komme opp igjen
og igjen
og igjen.

 Å være sterk er
å våge å se et lys i mørket
også når livet er aller vanskeligst,
og å kjempe for å arbeide seg fram mot lyset.

Et menneske som opplever tunge byrder,
sykdom, død, fattigdom, krig og usikkerhet,
og klarer å ta virkeligheten inn over seg,
gjøre det best mulige i en situasjon
som kan synes håpløs,
tross tårer og sorg,
som for å si det med Reinhold Niebuhr:

«har sinnsro til å godta de ting de ikke kan forandre,
mot til å forandre de ting de kan,
og visdom til å se forskjellen
 «

er for meg et usedvanlig sterkt menneske.

Gjennom livet har jeg lært å kjenne mange mennesker som har møtt mye motbør i livet, men som med åpne øyne tar situasjonen som den er, og som med håp og styrke  lever gjennom vanskelighetene.
Overfor slike mennesker blir jeg ydmyk,og jeg erkjenner at jeg har mye å lære.

Men å være sterk er også å ha EMPATI, , å bry seg om sine mindre heldige medmennesker.
Det er en utfordring for oss alle; og en utfordring for samfunnet.

 Mitt ønske er at vi klarer å skape et varmere og mer solidarisk samfunn, både nasjonalt og globalt, slik at de som må bruke all sin styrke for å komme gjennom hverdagen, ikke blir lukket ute, men opplever støtte og trygghet for liv, helse, hus og hjem. 


Et velferdssamfunn må ha råd til og hender nok til å tre støttende til der det trenges med et sterkt helsevesen og et godt økonomisk sikkerhetsnett for alle. Det er det rike Norges største utfordringer. 

Et gammelt visdomsord, som stammer fra Bibelen, og som også finnes i salmen «Blott en dag sier:

Som din dag er, skal din styrke være.

Jeg tror det ligger mye sannhet i det, og jeg ønsker at alle får den styrken de trenger for å mestre dagene, også i tider med sykdom, sorg eller savn.

Når én dør lukkes, åpnes en annen, og vi kan vokse gjennom hver eneste erfaring.

 

Jeg gir solsikker, mine yndlingsblomster, til all som må finne livsstyrke og mot og ro også når livet er som vanskeligst.

Om Ragnhild S

Liberal sosialdemokrat. Bestemor. Musikkglad. Brassentusiast.. "Kristenagnostiker" med et anstrøk av kulturrelativisme, tross enkelte klare grunnholdninger. Gjennom levd liv har jeg fått en forkjærlighet for katolisismen, men selv er jeg ikke praktiserende katolikk Skriver mest om politikk, religion, kultur og litt sport. Sykkelentusiast med Belgia i hjertet. Nå er jeg antagelig også "multikulturell marxist" hva nå det betyr. Politisk korrekt er jeg også. Jeg velger å tolke denne nedsettende betegnelsen fra den ekstreme høyresiden som et mentalt og politisk adelsmerke. . Likevel er jeg politisk uberegnelig og rett som det er uenig med dem jeg identifiserer meg med. Paradoksalt? Kanskje. Men er ikke paradoksene en del av å være menneske? Leve individualismen, solidariteten og mangfoldet!