Hva var Behring Breiviks motiver for terrorudåden? Er det i det hele tatt MULIG å forstå?

(Foto Lasse Tur / Mapaid AS )

En enkelt mann, Anders Behring Breivik, brakte helvetet til Norge da han 22. juli i fjor utførte sine  ufattelig onde gjerninger mot Regjeringskvartalet og mot uskyldige og ubevæpnete ungdommer og barn på Utøya.

Den siste uka med Breivik i retten har igjen vært en helvetesuke.

Det er forferdelig å være vitne til ugjerningsmannens iskalde gjennomgang av sine bestialske drap og forsøk på enda flere drap.

Hans handlinger, hans avhumanisering  av ofrene og hans kvasimilitære språk der han definerer unge AUFere som legitime «mål» for sine «operasjoner» er ikke til å begripe.

Med sine ugjerninger er Breivik den aller verste enkelmannsterrorist i Europa, og blant overlevende terrorister er han den verste også på verdensbasis. 

Vi som har levd en stund, husker terrorisme både fra Baader Meinhof, IRA og ETA. Disse terroristorganisasjonene har gjennomført mange terroraksjoner som de aller fleste tar sterk avstand fra.

Likevel kan man begripe hva disse gruppene kjempet for.
Man kan forstå at katolikkene i Nord-Irland ønsker å frigjøre seg fra engelsk overherredømme. Man kan forstå at baskerne ønsker en egen baskisk stat, og man kunne forstå Rote Armee Fraktions (RAF) sterke opposisjon mot kapitalismens urett.

Derfor hadde disse gruppene en viss støtte i befolkningen, fordi man mente at de politiske målsetningene var legitime.

 Vi kan altså forstå de politiske motivene selv om vi tar sterk avstand fra virkemidlene, altså terrorismen. 

Men når det gjelder Breiviks terrorisme, finnes det ingen logisk forklaring på hans valg av ofre.
Selv ikke Breiviks meningsfeller vil godkjenne ungdom på Utøya som legitime mål. Derfor skiller Breivik seg ut fra andre terrorister. Hans bevisste valg av ofre er hinsides all menneskelig forståelse.

Hva var motivene for hans forbrytelser som virker helt uforståelige for vanlige mennesker?

1. Det er åpenbart at han er en ultra høyreekstrem terrorist.

2. Det er også åpenbart at han lider av alvorlig islamofobi og vanvittige vrangforestillinger om muslimer.

Han karakteriserer Al Quida som representanter for den «rene islam». Dette viser en pinlig kunnskapsløshet om hva Islam er.

Hans patetiske selvlagede video og manifest, der han prøver å innbille seere og lesere at Vesten historisk alltid har vært i krig med Islam, avkler ham og viser at han rett og slett ikke kjenner historien. Hans oppfatning av hva tempelridderne sto for, er totalt misvisende. Tempelridderne var eksponenter for «multikulturell sameksistens», og de samhandlet og samarbeidet med muslimer i flere hundre år. Hans valg av tempelriddere som forbilder er derfor totalt forfeilet.

3. Det er også åpenbart at han anser Arbeiderpartiet og AUF som sine absolutte hovedfiender, og det var AUF og Regjeringen som ble rammet av hans ondskap.

Hans planer om å halshugge Gro Harlem Brundtland, Eskil Pedersen og å drepe alle regjeringsmedlemmer, er sjokkerende.

Men er hans høyreekstremisme, hans islamofobi og hans hat mot Arbeiderpartiet sterke nok grunner til hans handlinger? 

Jeg er sikker på at det må være flere årsaker.

4. Hans kolossalt aktive ferdsel på nett har trolig spilt en stor rolle for hans moralske sammenbrudd.

Her har han funnet en rekke grupper som helt eller delvis deler hans tankegods. Her har han «studert», og hans studier har ført ham til obskure nettsteder som vrimler  av feilaktige påstander.

Å ta alt man leser på nettet for god fisk og tro at man leser objektive sannheter, er farlig. Å skjelne fakta fra desinformasjon på nett er en krevende øvelse. Når kildekritikken mangler, kan «kunnskapsbasen» til nettbrukeren inneholde katastrofale feil og i verste fall føre til de vrangforestillinger som Breivik har.

Når man i tillegg har hovedmassen av sin sosiale kontakt på høyreekstreme hatsteder som det dessverre finnes mange av på nett, og får sine «venner» blant disse monomant hatefulle individer, der man bekrefter hverandres fordommer og kunnskapsløshet, så forsterker dette vanviddet.

 

5.  Så kan man spørre seg hvorfor en voksen mann spiller World of Warcraft opp til 16 timer i døgnet på gutterommet mens han bor hos og snylter på sin mor. Jeg er sikker på at en slik frenetisk spillvirksomhet er med på å forsterke radikaliseringen og fremskynde ugjerningene.


Når man ikke kan sjeldne mellom dataspillfiksjon og virkelighet, øker det faren for farlig adferd.

 

6. Det er også åpenbart at Breivik er fascist.


Han lengter tilbake til fortiden, til et slags patriakalsk renhetssamfunn, der kvinner skal være underdanig, der homofile ikke tåles og der man skal avskaffe demokrati, innføre diktatur og ensretting, innføre dødsstraff,  drive etnisk rensning mot alle flerkulturelle ytringer.

Dette tankegodset ligner ironisk nok på den ideologien som lå til grunn for Talibans skrekkregime i Afghanistan. Både Taliban og Breivik er dypt reaksjonære.

Mange har snakket om Breiviks ideologi.
Min oppfatning er at han på ingen måte er noen selvtenkende ideolog.

Sine patetiske vrangforestillinger har han plukket fra ulike nettsteder, og tankene hans har andre tenkt for ham.

Det gjelder både islamofobien, fascismen, ultranasjonalismen, tankene om etnisk rensing (mot flerkulturelle samfunn), Eurabiakonspirasjonene, hans hat mot politikere generelt og Arbeiderpartiet spesielt.

 

Makkverket av det  han kaller et Manifest, er et klipp og lim- fenomen, der han har funnet tanker fra dem han kaller sine «mentorer» og i stor grad limt dem direkte inn i kompendiet.

 

7.   Breivik fremstår som en person som har hatt store ambisjoner om å tjene penger og bli en vellykket vestkantmann, men som har mislykkes med alt han har foretatt seg, som har blitt stadig mer ensom og isolert og har utviklet komplekser, mindreverdsfølelse og hat mot omverden, samtidig som han både er narsissistisk og psykopatisk.

 

8.  Som så mange andre mislykkede menn legger han skylden på andre når han mislykkes i samfunnet.
Mens Hitler skyldte på jødene, skylder Breivik på muslimene og på Norges største parti.

Var terrordåden hans et middel for å rette opp opplevelsen av mislykkethet, en metode for å tilfredsstille hans narsissisme? Jeg tror det kan være en medvirkende årsak.

Likevel er jeg ikke i tvil om at hans høyreekstreme og fascistiske tankegods og hans islamofobi og konspirasjonsteorier var avgjørende for hans katastrofale handlinger  som kostet så mange mennesker livet og som vil prege de etterlatte og overlevende for livstid.

Vi må nå alle ta inn over oss den økende fare som høyreekstremismen utgjør i Europa. 

Disse gruppene må overvåkes, og den overveldende majoritet som heldigvis har et annet politisk syn, må argumentere så godt at det brune tankegods blir revet sønder og sammen og avkledd så grundig at ekstremistene ikke klarer å hjernevaske og rekruttere flere misfornøyde mennesker.

 

Aldri mer 22. juli!

 

Til slutt vil jeg foregripe senere artikler med å si at i hele denne vanskelige tiden som har gått siden den uvirkelige tragedien, har det vært imponerende og rørende å oppleve AUF-ernes reaksjoner etter redslene de har gjennomgått. Det har også vært godt å se at rettstaten vår fungerer prikkfritt og normalt, selv i  fullstendig abnormale situasjoner.

Om Ragnhild S

Liberal sosialdemokrat. Bestemor. Musikkglad. Brassentusiast.. "Kristenagnostiker" med et anstrøk av kulturrelativisme, tross enkelte klare grunnholdninger. Gjennom levd liv har jeg fått en forkjærlighet for katolisismen, men selv er jeg ikke praktiserende katolikk Skriver mest om politikk, religion, kultur og litt sport. Sykkelentusiast med Belgia i hjertet. Nå er jeg antagelig også "multikulturell marxist" hva nå det betyr. Politisk korrekt er jeg også. Jeg velger å tolke denne nedsettende betegnelsen fra den ekstreme høyresiden som et mentalt og politisk adelsmerke. . Likevel er jeg politisk uberegnelig og rett som det er uenig med dem jeg identifiserer meg med. Paradoksalt? Kanskje. Men er ikke paradoksene en del av å være menneske? Leve individualismen, solidariteten og mangfoldet!