Licence to will

Det går mye i påske om dagen. Påsken er liksom feiringen av tidenes nedtur og etterfølgende comeback. Oppstandelse fra de døde og oppstigning til himmelen. Heavy shit.

La meg, for diskusjonens skyld, akseptere oppstandelsen. Jesus sto opp fra de døde og dro opp til sin far, som egentlig er ham selv, i himmelen. La meg for diskusjonens skyld også akseptere at de som av hele sitt hjerte tror på Jesus, tar turen oppover når de dør. De havner i himmelen, eller vent, de havner faktisk i Himmelen med stor H.

Mange av disse himmelfarerne har vært nødt til å bale med store teologiske problemstillinger mens de fortsatt var i live og forberedte seg på reisen. Størst av dem alle er kanskje eksistensen av det onde. For hvis det finnes en allmektig og god Gud, hvorfor finnes det da så mye lidelse og ondskap i verden?

Standardsvaret fra troende er som regel å peke på den frie vilje. Siden Gud valgte å gi mennesket fri vilje, valgte han også å gi oss muligheten til å velge å gjøre det onde. Svaret er så standardisert at det kommer nesten automatisk i diskusjoner om det ondes problem. Det er anerkjent som en holdbar begrunnelse for at påstanden om en allestedsnærværende, allvitende og grunnleggende god gud ikke er en logisk umulighet.

Fri vilje hylles av troende som en av de virkelige store gavene Gud har gitt oss, for den frie viljen sørger for at vi ikke er forhåndsprogrammerte roboter som gjør det gode fordi vi må, men fordi vi velger det. Nå er det langt fra sikkert at vi virkelig har fri vilje, men la meg for diskusjonens skyld akseptere også denne påstanden. Ondskap eksisterer på grunn av fri vilje.

Da melder spørsmålet seg: Hva skjer med den frie viljen når man ankommer Himmelen? Blir den konfiskert, slik at vi blir frarøvet vår største gave allerede i Perleporten? Eller får man beholde den, slik at man fritt kan bruke den frie viljen til å skape ondskap i Himmelen som på Jorden? Ingen av alternativene høres særlig himmelske ut.

Så da går utfordringen til deg som tror: Finnes det fri vilje i Himmelen – og hvor himmelsk er i tilfelle det?

Om Geir Skoglund

Frittenkende og gudløs positivist av sosialliberal legning.