Lykkelig slutt for Volden

Kari Ann Volden, kvinnen som leide plass i livmoren til en fattig indisk kvinne for å dyrke frem sin drøm om å bli mor, har nådd målet. Tvillingene hun høstet får nå oppholdstillatelse i Norge.

Departementet fikk først nylig bekreftelse fra indiske myndigheter om at barna ikke ble regnet som indiske selv om det i fjor høst viste seg at Volden ikke hadde noen biologisk tilknytning til dem. Departementet fikk også en klar henstilling fra indiske myndigheter til Norge om å ta ansvar for barna

Indiske myndigheter fikk altså lov til å bestemme hvordan norske myndigheter skal forholde seg til surrogati.

Jeg skjønner godt at Volden har havnet i en forferdelig situasjon og at de to barna er helt uskyldige i dette. Poenget er likevel at Volden selv har satt seg i klisteret, har løyet for norske myndigheter og utnyttet en fattig kvinne i samme slengen.

Og her er det en ubehagelig parallell. For å forhindre menneskehandel har vi lovgivning som straffer kortidsleie av en vagina, også kjent som prostitusjon, enten det foregår i Norge eller i utlandet. I Voldens tilfelle snakker vi om langtidsleie, kall det gjerne leasing, av ikke bare vagina, men av hele reproduksjonsapparatet i 9 fulle måneder. En vedvarende og kontinuerlig utbytting av fattigdom som resulterer i to statsløse barn som Norge så føler seg forpliktet til å ta ansvar for.

Volden slipper sikkert straff. Hun var jo hverken mann eller kåt mens hun utnyttet. Men fortjener hun belønning?

Vel hjemme i Røst vil det være opp til kommunens overformynderi å skaffe de tvillingene, som i teorien er foreldreløse, en verge. Alt ligger til rette for at dette er Volden, får VG bekreftet fra Barne- og likestillingsdepartementet.

I etterkant vil barnevernet ha ansvaret for en permanent løsning, det vil igjen etter all sannsynlighet bli løst ved at Volden får adoptere de to.

Greit at norske myndigheter føler at mennesklige hensyn taler for at de må ta et ansvar for barna når indiske myndigheter ikke gjør det. Flott – aksepter at det er snakk om to foreldreløse norske barn. Reis til India og hent dem hjem. Det står mange norske par i kø og venter på adopsjon. Par som har valgt å forholde seg til loven. Par som har valgt å ikke begå langvarig utnytting av fattige mennesker.

I stedet belønnes Volden for sin opptreden ved at det ender opp akkurat slik hun vil: Hun får komme hjem med barna og adoptere dem. Hvorfor i alle dager skal hun belønnes slik?

Om Geir Skoglund

Frittenkende og gudløs positivist av sosialliberal legning.