Medaljens bakside – gruppe versus individ

Slottet besluttet i dag å utsette tildelingen av Kongens fortjenestemedalje i sølv til Trond Ali Linstad på ubestemt tid. På forhånd hadde Oslos ordfører, Fabian Stang, gått ut med at han ikke ville overlevere den til en mann som angivelig skal ha snakket nedsettende om jøder som gruppe. Som Stang selv uttrykte det: ”Vi bør ha kommet lenger enn til ikke kunne skjelne mellom gruppe og individ”. I dette legger han muligens enkeltes (påståtte) sammenblanding mellom Israel og norske jøder og at enkeltpersoner skal ha anklaget norske jøder for Israels politikk.

Men hvor flinke er det offentlige Norge selv til å skjelne mellom gruppe og individ? Hvor mange – med PST i spissen – tror at navngitte norske muslimer er dratt til Syria (bare) for å kjempe sammen med sine trosbrødre? Er det ikke nærmest erklært offentlig at disse norske unge mennene er dratt ut for å utdanne seg til islamister – og kanskje også profesjonelle terrorister?

Selv sa Trond Ali Linstad på østlandssendingen i dag at han har uttalt seg negativt om sionismen og sionister. Om enkelte norske jøder skulle bekjenne seg til sionismen, vil både Linstad – og sannsynligvis mesteparten av den norske venstreside – mislike dem av denne grunn. Ikke fordi de er jøder, men fordi de tilhører en ideologi mange misliker (hater).

Det samme med de unge mennene – som lik mange av våre tidligere generasjoners unge idealistiske menn har dratt ut for å kjempe en ”rettferdig” krig – de må ikke automatisk bli stemplet som islamister og terrorister, slik de som deltok i den spanske borgerkrigen på 1930-tallet ble beskyldt for å være kommunister og derfor fiender av den vestlige verdens demokratiske idealer.

Alle mennesker bør ha den samme rett til å bli behandlet som individer. Men man må også kunne tåle å bli omtalt som medlem av en gruppe, dersom man aktivt har sluttet seg til denne. Når disse gruppene selv forfekter et selvforherligende syn på seg selv og et tilsvarende negativt syn på resten av verden, bør et individ ikke automatisk gjøre seg ufortjent til Kongens fortjenestemedalje, dersom vedkommende kritiserer eller uttrykker antipatier mot slike grupperinger (ismer). Det gjelder også sionister, til tross for at de også er jøder.

Om Marita Synnestvedt

Magister i klassisk arkeologi Forfatter av Blogghore! Ett År på VG Blogg med Deathdealer Mer info: http://bit.ly/gEQD4B