Nasjonalisme som årsak til kriger og konflikter.

Jeg vil sette søkelys på nasjonalisme og vise at det kan være en viktig årsak til krig og konflikter. Det har både historiske og psykologiske forklaringer.

Stereotypier og fordommer går ofte «hånd i hanske» med nasjonalisme. Det ser vi mye av i innvandringsdebatten i dag. Forestillinger om at folk fra andre land og kulturer er «sånn eller sånn» spiller inn. Da er de plassert., som at «negre er late» og «muslimer er kvinneundertrykkende eller terrorister». Man generaliserer, og ser ikke at mennesker er forskjellige, også uavhengig av sin kultur.

Nasjonalisme har vært en viktig årsak til kriger i århundrer, egentlig fra «tidenes morgen».Vi ser grunnlaget for det fenomenet i vårt dagligliv, også i «det små».Folk i nabobygda eller -gata er suspekte og slett ikke bra. Man danner et fiendebilde av dem, og de skal «tas» før de «tar» oss. Det skaper aggresjon, hat, fordommer og mistenksomhet. Det er det motsatte av dialog og forståelse. Situasjoner kan lett bli fastlåste og eksalere raskt.

Det kan forstås på mange plan, fra små lokalmiljøer til land og kulturer. Det er ikke nødvendigvis knyttet til bestemte ideologier og trosretninger, men kan oppstå i mange sammenhenger.

Nasjonalisme kan også være noe positivt, som når vi feirer 17.mai med flagg og barnetog, eller støtter Norge i landskamper.

Det motsatte er at det også kan gi gi grunnlag for kriger og fiendebilder.

Georg W.Bush laget et fiendebilde, «dem og oss», vestlig sivilisasjon vs. arabisk sivilisasjon, kristendom vs. islam. Vi må angripe dem før de angriper oss.

I det tidligere Jugoslavia klarte Tito det mesterstykket å samle mange etniske grupper til en nasjon. Da var det fred. Så døde Tito,landet ble oppløst, og fiendskapet som hadde ligget og ulmet mellom de forskjellige etniske gruppene ble startskuddet til grusomme borgerkriger.I Seberenica ble 8000 muslimske gutter og menn regelrett henrettet av serberne. Naboer drepte naboer, ut fra etnisitet, og etnisk rensning skjedde.

Det er mange slike eksempler opp gjennom historien. Ulike etniske grupper har blitt forfulgt, både under kommunisme,fascisme og kapitalisme,likeledes i religioners navn. Vi kjenner til forfølgelse av kurdere, jøder, palestinere,armenere, for å nevne noen.Det har gitt grunnlag for mange kriger.

Å bygge sin tankegang og politikk på nasjonalisme kan være særdeles farlig. Det skaper kunstige skiller og fiendebilder.

Vi ser det her i Norge i dag også. i forhold til folk fra «den tredje verden». Det heter at vi må verne vår kultur,ellers overtar de. det bygger på fordommer og myter og skaper en farligere verden. Vi lever i en globaliseringstid og må tenke internasjonalt.Tross alt er vi alle mennesker, om vi kommer fra Alta eller Islamabad. Vi er ikke så forskjellige som man skulle tro.

Om John N.