Nekter å sensurere

Google nekter å glemme deg skriver Dagbladet med fete typer. Bakgrunnen er en rettssak i Spania hvor 90 personer har saksøkt Google, med krav om søk på deres navn ikke skal gi relevante resultater.

Et eksempel er den plastiske kirurgen Hugo Guidotti, som 1991 ble saksøkt for 500 millioner pesetas for å rote til en brystoperasjon. Dette ble omtalt en av Spanias ledende aviser, El Pais. Han ble frikjent, men dette ble ikke omtalt. Nå kommer hans rettssak ganske høyt opp på et google-søk.

El Pais har altså skrevet om en sak, og Google saksøkes for å finne frem saken når du søker på hovedpersonen i den.

Datatilsynet følger interessert med på saken.

Talberg-Furulund mener at det er for enkelt for Google å fraskrive seg ansvar.

– Privatpersoner bør kunne ha mulighet til å kontakte Google direkte for å få fjernet feil eller beskyttelsesverdig informasjon, sier hun.

Her er Datatilsynet på ville veier. Google indekserer nettet og bestreber seg hele tiden på å gi deg så relevante treff som mulig. Hvis Google skulle utelate relevante treff er fortsatt innholdet tilgjengelig på nett og vil kunne finnes via andre søkemotorer, ved å følge linker eller ved å gå til kilden direkte. Ønsker man å stoppe feilaktig informasjon er det derfor kilden som er adressaten. Det er de som har muligheten til å redigere eller fjerne innhold. Derfor er også Dagbladets vinkling så håpløst stupid. Google «husker» ikke deg, de finner bare frem de som gjør det.

La oss si at saksøkerne skulle vinne frem med søksmålet og at Google skulle bli tvunget til å etterkomme kravet om filtrering av resultater. I praksis betyr det at Google tvinges til å levere en dårligere og mindre troverdig tjeneste, noe som gir konkurrerende søkemotorer et fortrinn. Videre innebærer det en midlertidig løsning som kun er effektiv så lenge Google er dominerende på søk. I det øyeblikket Google mister sin ledende posisjon, si som følge av at de blir tvunget til å levere dårligere resultater enn konkurrentene, vil det seile opp en ny markedsledende søkemotor. Så kan Datatilsynet følge interessert med på at også denne blir dratt gjennom rettsapparatet med krav om å levere en dårligere tjeneste.

Internett er en informasjonsjungel som er så stor og tettvokst at man trenger gode søkemuligheter. Personvernhensyn kan ikke spille en rolle i indekseringen av nettet. Dersom noe bryter med personvernet er det kilden, altså den som forbryter seg, som må stanses.

Det ligger også en forlengelse her: Hvis privatpersoner vinner frem med krav om å redigere søkeresultater er veien kort til at firmaer vil gjøre det samme. Platebransjen til sider som tilbyr noter, tekster eller musikk. Filmbransjen til sider som inneholder torrenter. Coca Cola til sider som inneholder svertekampanjer og boikott-oppfordringer. Ved å ansvarliggjøre søkemotoren for innholdet i hvert eneste treff får vi et sensurregime som er en alvorlig trussel både mot informasjonsflyt og ytringsfrihet.

Look to China. Er det slik vi vil ha det?

Om Geir Skoglund

Frittenkende og gudløs positivist av sosialliberal legning.