Påskedramaet, – og apostelen Maria Magdalena.

I dag minnes vi Jesu lidelseshistorie,  rettergangen og korsfestelsen.
Evangeliene forteller den dramatiske historien noe forskjellig, og vi leser om forræderen Judas og fornekteren Peter, begge blant de tolv mannlige apostlene. Vi hører at alle apostlene sviktet ham i hans tyngste stund.

Men ETT menneske sviktet ikke, og dette kan vi lese om i alle evangeliene.

Hun som uten tanke for egen sikkerhet fulgte Jesus til graven og var der til han utåndet, var Maria Magdalena.

Jeg går gjerne i kirker, særlig i katolske kirker, for å oppleve vakker kunst.
I dag vil jeg først vise en pieta fra  Santa Maria Novella  i Firenze. 

Pietaen viser Marias og tre andre kvinners sorg over Jesu døde legeme. 

Kunstverk som fremstiller Marias sorg griper meg sterkt,  fordi denne sorgen har et universelt og allmenngyldig uttrykk,   som ikke bare viser en hver mors sorg og fortvilelse , men i bunn og grunn viser essensen av all sorg. Dessuten er fortellingen om Jesu lidelseshistorie sterk og gripende.

Men hvilke kvinner er sammen med Moder Maria? I kunsten bli Maria fremstilt i blått og rødt, vanligvis i blå kappe. Her er det to kvinner som kan fremstille Maria. Kvinnen ved Jesu hode og kvinnen som sitter med foldete hender der lyset kommer ned på ansiktet hennes.
Min hypotese er at de to kvinnene skal fremstille  henholdsvis Maria og Maria Magdalena, dvs at kunsteren her har gitt Maria Magdalena like høy status  som Moder Maria. Kvinnen ved Jesu hode virker yngst og skal nok fremstille Maria Magdalena. Det faktum at vi finner dette kunstverket i den viktigste og vakreste  Mariakirke i renessansebyen Firenze, styrker hypotesen. 

Her er Stabat Mater- maleri som henger på Uffizimuseumet i Firenze.  En kvinne står i sorg ved Jesu kors. Her er lenken til  en annen viktig sidef or Uffizimuseumet:

http://www.uffizi.org/


Men: Hvem er hun?


Er denne  unge  sørgende kvinnen ved korset Jesu mor? Eller ser vi Moder Maria i bakgrunnen?

Begge kvinnene er kledd i Marias farger blå og røde farger.  Kan det være at kunsteren her vil vise den kvinnen som sto Jesus aller nærmest, Maria Magdalena,  i forgrunnen ved korset,  og gjennom fargebruken vise hennes betydning?  Kvinnen i forgrunnen virker for ung til å fremstille Jesu mor, og det er tvilsomt at kunstneren har hatt Jesus mor Maria i tankene da han malte dette bildet.

Bildet utstråler en aktiv, selvstendig og elskende kvinne i vill og dyp sorg.

Legg merke til kvinnens frodige former!  Det avviker fra vanlig fremstilling av Maria.
Kan vi  ane at hun er med barn? Med Jesu barn? Er det i så fall en anstøtelig tanke for kirkene?

Maria fra Magdala  har hatt mye større betydning i Jesu liv enn man kan få inntrykk av gjennom lærebøker og de fleste kirker.

Hun er nevnt langt oftere i evangeliene enn Jesu mor, Maria.  Hun fulgte Jesus trofast på hans vandringer i den tiden han virket offentlig, og omstreifende kvinner ble ikke sett på med blide øyne i samtiden. Hun er den eneste kvinne som blir omtalt kun i kraft av seg selv, og ikke som «vedlegg» til en mann.  Hun må ha vært en svært sterk og utradisjonell kvinne.

Flere skrifter forteller også at Maria Magdalena var Jesu utvalgte apostel, og han underviste henne på områder som han ennå ikke anså de mannlige apostlene modne nok til å forstå. Hun er den eneste som forstår hans forkynnelse og hvem han virkelig er. Hun er Jesu viktigste samtalepartner og fortolker.

Man kan også lese om den tette, symbiotisk åndelige forholdet mellom Maria Magdalena og Jesus. Ofte blir Maria Magdalena omtalt  som Sofia, visdommen, den kvinnelige motparten til Jesus, og sammen utgjør de et guddommelig par.

Maria Magdalena sviktet ikke Jesus slik de andre apostlene gjorde i Jesu tyngste timer.

Alle evangeliene forteller at hun fulgte Jesus til korset og var der hos ham til han utåndet. Hun så også hvor Jesus ble begravet, og oppsøkte graven påskedags morgen. På bakgrunn av påskedagsfortellingene, kalles hun «apostlenes apostel»

I Santa Spirito-kirken, fremdeles i Firenze,  finner vi denne altertavlen: 

Kvinnene ved korset er vanskelig å identifisere, de er ikke kledd i Marias farger,  men legg merke til kvinnen nede i bildet!
En gravid kvinne. I en hellig sirkel. Med vid kappe som kan romme en voksende mage.
Er det kunstnerens bilde av Maria Magdalena? Jeg tror det. Disse kunstnerne formidler at Jesus var gift og at hans barn ville leve videre gjennom Maria Magdalena.

Kan  Stabat Mater  gjelde TO  kvinner som ” sto der,  fylt av smerte” ?  Hun som var  Jesu mor og hun som skulle bli mor til hans barn?

Dette er jo kjente tanker, siden det var et element i Da Vinci koden av Dan Brown, bestseller for noen år tilbake.  Fordi denne romanen inneholder nokså mye usannsynlig, kan man være fristet til å avfeie alt som tøys og tull

Men tankene om at Maria Magdalena sto Jesus svært nær og kanskje var hans ektefelle, er ikke av ny dato. De har levd helt siden Jesu liv, og mye tyder på at Peter og Maria Magdalena var de fremste apostlene den første tiden etter Jesu død. Og hvorfor skulle ikke Jesus være gift? Alle jøder hadde plikt til å gifte seg, og i flere evangelier som ikke fikk plass i Bibelen, finnes sterke belegg for at Jesus og Maria Magdalena var ektefolk.

Disse evangeliene passet ikke inn i den rådende teologien som hadde utkrystallisert seg på 300-tallet, og ble derfor fortiet, og det var få munker som tok på seg arbeidet med å kopiere Maria Magdalenas evangelium. Derfor har vi  dessverre bare noen brokker av evangeliet bevart i dag.

Flere kjente kunstnere , ikke minst renessansekunstnere med tilknytning til Firenze, mente å vite at Maria Magdalena ikke bare var Jesu fremste Apostel, men også hans kone og mor til hans barn.

De mest kjente av disse Firenzekunstnerne var Michelangelo, Rafael,  Botticelli og  ….  Leonardo da Vinci!

Første sats av  Pergolelis Stabat Mater ,   med Andreas Scholl og Barbara Bonney. Vidunderlig musikk.  Trist i sin medlidenhet med Maria, men likevel betagende.

 Pergolesi ble bare 26 år gammel, og  Stabat Mater var det siste han skrev før han døde. 

http://www.youtube.com/watch?v=_2zc0wTORSI&feature=related)

Hvilken kvinne er Stabat Mater egentlig til?
Jesu mor?
Eller kan det handle om en sørgende kvinne som ser sin beste og mest fortrolige venn og kanskje til og med sin ektefelle  lide korsdøden?

Kan det være min NT-heltinne, modig, kjærlig,  klok, sannsynligvis den fremste av Jesu apostler? 

Kan det være Maria Magdalena? 

Om Ragnhild S

Liberal sosialdemokrat. Bestemor. Musikkglad. Brassentusiast.. "Kristenagnostiker" med et anstrøk av kulturrelativisme, tross enkelte klare grunnholdninger. Gjennom levd liv har jeg fått en forkjærlighet for katolisismen, men selv er jeg ikke praktiserende katolikk Skriver mest om politikk, religion, kultur og litt sport. Sykkelentusiast med Belgia i hjertet. Nå er jeg antagelig også "multikulturell marxist" hva nå det betyr. Politisk korrekt er jeg også. Jeg velger å tolke denne nedsettende betegnelsen fra den ekstreme høyresiden som et mentalt og politisk adelsmerke. . Likevel er jeg politisk uberegnelig og rett som det er uenig med dem jeg identifiserer meg med. Paradoksalt? Kanskje. Men er ikke paradoksene en del av å være menneske? Leve individualismen, solidariteten og mangfoldet!