sutring Arkiv

  • Frp er opprørt fordi Kirkemøtet, Den norske kirkes høyeste organ, sier at en politisk hovedsak i den kommende stortingsperioden må være å  prioritere tiltak som forhindrer klimaendringer som rammer verdens fattigste hardest. Kanskje Frp skulle revurdere sin klimapolitikk i stedet for å rase mot kirken?

    Den Norske Kirke tenker GRØNT. Derfor ser Frp RØDT!

    Frp er opprørt fordi Kirkemøtet, Den norske kirkes høyeste organ, sier at en politisk hovedsak i den kommende stortingsperioden må være å prioritere tiltak som forhindrer klimaendringer som rammer verdens fattigste hardest. Kanskje Frp skulle revurdere sin klimapolitikk i stedet for å rase mot kirken?

    Fortsett lesning...