SV Arkiv

 • Frp er opprørt fordi Kirkemøtet, Den norske kirkes høyeste organ, sier at en politisk hovedsak i den kommende stortingsperioden må være å prioritere tiltak som forhindrer klimaendringer som rammer verdens fattigste hardest. Kanskje Frp skulle revurdere sin klimapolitikk i stedet for å rase mot kirken?

  Den Norske Kirke tenker GRØNT. Derfor ser Frp RØDT!

  Frp er opprørt fordi Kirkemøtet, Den norske kirkes høyeste organ, sier at en politisk hovedsak i den kommende stortingsperioden må være å prioritere tiltak som forhindrer klimaendringer som rammer verdens fattigste hardest. Kanskje Frp skulle revurdere sin klimapolitikk i stedet for å rase mot kirken?

  Fortsett lesning...

 • NEI til petroliumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja! Vi har råd til å la oljen bli liggende der den er. 
Men vi har ikke råd til å gamble med viktige naturressurser og en unik natur!

  NEI, Jens, vi vil IKKE ha olje-og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja!

  NEI til petroliumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja! Vi har råd til å la oljen bli liggende der den er. Men vi har ikke råd til å gamble med viktige naturressurser og en unik natur!

  Fortsett lesning...

 • Rasisme er ikke bare diskrininering av mennesker med en annen hudfarge enn vår egen. Rasisme handler også om nasjonalitet, tro, livssyn og kultur. Dette er nedfelt i rasismeparagrafen. Derfor tar islamofobe hatgrupper som SIAN og NDL feil når de hevder at de ikke er rasistiske.

  Hva er RASISME? En definisjon.

  Rasisme er ikke bare diskrininering av mennesker med en annen hudfarge enn vår egen. Rasisme handler også om nasjonalitet, tro, livssyn og kultur. Dette er nedfelt i rasismeparagrafen. Derfor tar islamofobe hatgrupper som SIAN og NDL feil når de hevder at de ikke er rasistiske.

  Fortsett lesning...

 • SV ligger for tiden og vaker ved sperregrensen. Skal partiet komme seg etter alle sine feilvalg, trenger de en partileder som har evne til å vekke begeistring, både innad i partiet og i forhold til potensielle velgere.

  Hvem blir SVs nye partileder?

  SV ligger for tiden og vaker ved sperregrensen. Skal partiet komme seg etter alle sine feilvalg, trenger de en partileder som har evne til å vekke begeistring, både innad i partiet og i forhold til potensielle velgere.

  Fortsett lesning...

 • Det er nå på høy tid at satsene for sosialstønad økes! I Norge er 4,5 % av befokningen fattig, og i Oslo er hele 10% fattige. Mange av de fattige er barn. Norge har penger til å øke sosialstønaden til et anstendig nivå, dersom den politiske viljen finnes!

  Svikter regjeringen landets fattigste? Må sosialsatsene økes?

  Det er nå på høy tid at satsene for sosialstønad økes! I Norge er 4,5 % av befokningen fattig, og i Oslo er hele 10% fattige. Mange av de fattige er barn. Norge har penger til å øke sosialstønaden til et anstendig nivå, dersom den politiske viljen finnes!

  Fortsett lesning...

 • Arbeiderpartiet er det beste helhetlige partiet, utgått fra en fattig arbeiderklasse, men i moderne tid med fokus på hele samfunnet. Arbeiderpartiets bærebjelker er solidaritet, arbeidsplasser og velferd for alle, uansett om du er mann eller kvinne, ung eller gammel, etnisk norsk eller innvandrer, syk eller frisk, nordlending eller sørlending. Ingen partier har som Arbeiderpartiet vist i praktisk politikk at de kan styre både landet, fylkene og kommunene på en god og ansvarlig måte, til beste for oss alle.

  Ti gode grunner til å stemme på Arbeiderpartiet!

  Arbeiderpartiet er det beste helhetlige partiet, utgått fra en fattig arbeiderklasse, men i moderne tid med fokus på hele samfunnet. Arbeiderpartiets bærebjelker er solidaritet, arbeidsplasser og velferd for alle, uansett om du er mann eller kvinne, ung eller gammel, etnisk norsk eller innvandrer, syk eller frisk, nordlending eller sørlending. Ingen partier har som Arbeiderpartiet vist i praktisk politikk at de kan styre både landet, fylkene og kommunene på en god og ansvarlig måte, til beste for oss alle.

  Fortsett lesning...

 • Vi som er i mot at investoren Ringnes skal få benytte store deler av Ekeberg-skogen (et areal tilsvarende 40 fotballbaner) etter eget forgodtbefinnende og til fortrengsel for alle oss som bruker området til idrettslige aktiviteter, hundelufting og rekreasjon,

  SVs svik mot grasrota

  Vi som er i mot at investoren Ringnes skal få benytte store deler av Ekeberg-skogen (et areal tilsvarende 40 fotballbaner) etter eget forgodtbefinnende og til fortrengsel for alle oss som bruker området til idrettslige aktiviteter, hundelufting og rekreasjon,

  Fortsett lesning...