Utilbørlig at nordmenn kjemper på begge sider i Afghanistan-konflikten?

Både statsministeren og forsvarsministeren har rykket ut og funnet det utilbørlig (umoralsk) at nordmenn ikke bare kjemper på NATOs side i Afghanistan, men at enkelte også har funnet veien til de ulike opprørernes grupperinger. Hvilket viser at de verken har peiling på hva det norske folk egentlig mener om konflikten eller om nordmenns historiske deltakelse i andre lands konflikter.

Det er i det siste selve kjernen ligger skjult; nemlig andre lands konflikter. Norge er på ingen måte en del av Afghanistan. Selv har jeg i årevis stilt spørsmålet: Hva fanden gjør Norge i Afghanistan? Den nylig gryende tilbaketrekning av norske soldater gir vel svar på akkurat dette spørsmålet. Personlig gremmes jeg mest over alle de liv som er gått tapt i en allerede på forhånd tapt kamp. I Afghanistan har det alltid vært for mange motstridende interesser til at noen utenfra har kunnet løse disse ved enkle (militære) grep. Norge har i så måte bare føyet seg i rekken av land som har forsøkt det umulige; å forene de uforenelige.

Vi skal ikke lenger enn til den spanske borgerkrig (1930-tallet) for å finne norske idealister som kjempet på begge sider, det vil si både for og i mot Franco. Ettertiden har vist at de som kjempet mot Franco fikk rett – men hvor innlysende var det mens det stod på og hvor lang tid går det før spanjoler flest roper på den sterke mann? Krigen i Afghanistan må ideologisk sett sammenlignes med den spanske borgerkrigen, selv om Norge har gitt sitt besyv til Nato-vedtak. Den norske folkesjela lar seg som tidligere erfart ikke binde til ”overordnete” vedtak. Den handler ut fra hjerte og magefølelse. Ut fra en slik tenkning må vi anta at både ideologi og religion anses som viktigere enn Norges offisielle holdning og bidrag til Afghanistan-konflikten. Og ut fra våre tidligere erfaringer om motstandskamp, så burde vi vel kanskje si all ære til dem?

Krigen i Afghanistan er på ingen måte Norges krig. Vi kan ha våre meninger om hvem som bør vinne og hvorfor, men det er ikke vår konflikt. Det er afghanernes konflikt. De må kjempe den selv, før det eventuelt kan bli varig fred. I mellomtiden bør vi stille med medisinsk og annen praktisk hjelp, strippet for våpen og ammunisjon.

Om Marita Synnestvedt

Magister i klassisk arkeologi Forfatter av Blogghore! Ett År på VG Blogg med Deathdealer Mer info: http://bit.ly/gEQD4B