Deilig er jorden – om å rappe andres tradisjoner

Rett før jul ble det kjent at redaktøren for en sangbok i regi av Human-Etisk Forbund (HEF), Tore Sivertsen, også har skrevet en ikke-religiøs tekst til den kristne sangen Deilig er jorden. I den forbindelse er han blitt beskyldt for å ha avkristnet en kjent og kjær salme. Mange synes han burde ha funnet på en ny sang, ikke bare rappet andres materiale. Selv har jeg også vært tilbøyelig til å mene at HEF burde ha stått noe mer på egne bein og ikke bare kopiert kristen tradisjon. Men da glemmer jeg at religiøse tradisjoner i seg selv i stor grad handler om å gjøre andres tradisjoner til sine egne. I så måte er ikke kristendommen noe unntak.

Både kristendommen og islam springer ut av den jødiske religion. Begge tar utgangspunkt i det gamle testamente og dikter videre på det; kristendommen i henhold til den gresk-romerske kultur, islam i henhold til den arabiske. Uten romersk drahjelp ville kristendommen høyst sannsynlig forblitt en ubetydelig religion. Men ved keiserlig hjelp (Konstantin) ble den tradisjonen som allerede eksisterte ikledd et kristelig ferniss – og slik kunne folk flest fortsette å feire slik de alltid hadde gjort, bortsett fra at nå het guden Jesus og ikke Sol. Jesu fødselsdag ble sågar satt til den 25. desember, guden Sols dag.

Det finnes også eksempler på det motsatte, at den kristne tradisjon har rappet ikke-religiøse tekster og brukt dem i religiøs sammenheng. Det gjelder blant annet dikt av forfatteren, samfunnsrefseren og erkeateisten Arnulf Øverland. Det hjalp ikke en gang at han omtalte kristendommen som den tiende landeplage og at Vestlandsfanden utstedte en fatwa og dømte han til å brennes i Helvete til evig tid. Diktene hans ble elsket og omfavnet av alle, uansett religiøst ståsted.

Når man betrakter historien og ser hvordan kultur og religion er blitt forandret i henhold til tid og kultur, kan man ikke si annet enn at Tore Sivertsen føyer seg inn i den lengste tradisjonen av dem alle; å gjøre noe til sitt eget. Slik kan man også si at avsenderen må ha lyktes maksimalt med sitt budskap.

Om Marita Synnestvedt

Magister i klassisk arkeologi Forfatter av Blogghore! Ett År på VG Blogg med Deathdealer Mer info: http://bit.ly/gEQD4B