Hva er RASISME? En definisjon.

  I et innlegg her på Kontrovers  blir det hevdet at SIAN og NDL ikke er rasister, og at det er «rasisme» å kalle dem for det de er, nemlig to høyreekstreme, rasistiske organisasjoner.

Denne antagelsen bygger på flere faktafeil, men jeg skal i denne korte oppklarigsartikkelen bare ta for meg EN av feilene:

Rasisme er ikke et begrep som går bare på «Rase».
En slik definisjon er utdatert for svært lenge siden.

Rasisme omhandler både rase, etnisitet, nasjonalitet, tro, livssyn, væremåte og legning.

Den som diskriminerer grupper på grunn av rase og religion er altså per definisjon rasister.

Vi har en rasismeparagraf i vårt norske lovverk. Paragraf §135 a

Den som offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf. § 7 nr. 2, reg…nes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat,forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn, eller
c) homofile legning, leveform eller orientering.»

Med andre ord: Rasisme er mye mer enn ringeakt på grunn av rase.

Rasismebegrepet omfatter også forfølgelse og ringeakt mot mennesker på grunn av tro, livssyn, legning eller kultur.

Derfor er både SIAN og NDL per definisjon klart rasistiske. De deler mesteparten av Breiviks forskrudde tankegods.

Rasister er  også alle andre som sprer hatbudskap begrunnet i Islamofobi.

Dette til orientering.

Honnør til AUF og alle organisasjoner som bruker sin ytringsfrihet til å demonstrere mot SIAN og NDLs rasistiske og farlige ytringer 26. mai!

La oss følge deres eksempel og bruke vår ytringsfrihet til å argumentere mot brunt og fascistisk grums! Vi vet alle nå hvor farlig dette tankegodset er.

Om Ragnhild S

Liberal sosialdemokrat. Bestemor. Musikkglad. Brassentusiast.. "Kristenagnostiker" med et anstrøk av kulturrelativisme, tross enkelte klare grunnholdninger. Gjennom levd liv har jeg fått en forkjærlighet for katolisismen, men selv er jeg ikke praktiserende katolikk Skriver mest om politikk, religion, kultur og litt sport. Sykkelentusiast med Belgia i hjertet. Nå er jeg antagelig også "multikulturell marxist" hva nå det betyr. Politisk korrekt er jeg også. Jeg velger å tolke denne nedsettende betegnelsen fra den ekstreme høyresiden som et mentalt og politisk adelsmerke. . Likevel er jeg politisk uberegnelig og rett som det er uenig med dem jeg identifiserer meg med. Paradoksalt? Kanskje. Men er ikke paradoksene en del av å være menneske? Leve individualismen, solidariteten og mangfoldet!