Hva tenker kirkegjengere om ny SPØKELSESLITURGI i den norske kirke?!

I år gikk Kirkemøtet, kirkens øverste organ, av stabelen i Kristiansand, og det er nettopp avsluttet. Utsendingene hadde mange saker å behandle i en tid der stat- kirke forholdet er i støpeskjeen.  

I denne situasjonen har de valgt å vedta en ganske annen sak, og jeg trodde nesten ikke mine egne ører da jeg hørte det på radio i dag, men en rask sjekk på nettet bekreftet at jeg hadde hørt rett. 

Det jeg hørte, var:  

Den Norske Kirke har vedtatt en ny liturgi som skal brukes til å drive ut onde ånder, spøkelser og gjenferd av hus!  

Ved å vedta en fast liturgi for denne aktiviteten, er Den Norske Kirke med på å legitimere troen på at gjenferd, altså døde mennesker, hjemsøker hus og plager beboerne, og kirken legitimerer også troen på at det finnes onde ånder i hus, og at de kan drives ut ved hjelp av salmesang, bønn, skriftlesing, tale, trosbekjennelse og velsignelse.  

Det er nesten slik at man føler seg hensatt til tiden da den store hekseangsten red kristenheten som en mare, og bålene med hekser og kjettere brant som en farsott av ild og galskap i Vest-Europa! 

Hva i all verden tenker lederne i den norske kirke på? 

Burde det ikke heller være en oppgave å kjempe mot kristenfundamentalisme og å finne sin naturlige plass som folkekirke i et moderne samfunn?  

I et radiointervju uttalte en  prest at de innførte denne spøkelses-liturgien for å hjelpe mennesker som føler seg utrygge i hus der de hører både fremmede lyder, opplever at hus knaker og rører på seg og av og til ser gjenferd. På direkte spørsmål om tro på spøkelser og gjenferd, svarte den geistlige at denne
troen var individuell, men at det er mye mellom himmel og jord som vi ikke forstår. 

Jeg synes ikke det er noe svar i det hele tatt, men en slags substansløs besvergelse.  

Jeg har nylig skrevet om djevelutdrivelse i Jesu navn. Dette skjer imidlertid stort sett i mindre sekter. 
Men utdrivelse av gjenferd og onde ånder både fra privathus og fra offentlige bygninger er i prinsippet det samme, selv om det i disse tilfellene ikke går direkte ut over uskyldige kvinner og barn.

OG det skjer i Den norske kirke, Norges desidert største kirkesamfunn!  

Jeg mener at Den Norske Kirke latterliggjør seg selv når de i fullt alvor oppretter en egen liturgi for å bekjempe spøkelser og onde ånder i hus.  

Og hva verre er: Ved å innføre denne liturgien, gir den norske kirke klart uttrykk for at de tror på og aksepterer denne folkelige overtroen og inkorporerer den i sitt eget trosgrunnlag!  

Jeg lurer på hva alminnelige folkekirkekristne tenker om den nye praksisen.
Er dette en forsmak av hva vi kan vente i konservativ dreining når kirken får full indre frihet? 

Om Ragnhild S

Liberal sosialdemokrat. Bestemor. Musikkglad. Brassentusiast.. "Kristenagnostiker" med et anstrøk av kulturrelativisme, tross enkelte klare grunnholdninger. Gjennom levd liv har jeg fått en forkjærlighet for katolisismen, men selv er jeg ikke praktiserende katolikk Skriver mest om politikk, religion, kultur og litt sport. Sykkelentusiast med Belgia i hjertet. Nå er jeg antagelig også "multikulturell marxist" hva nå det betyr. Politisk korrekt er jeg også. Jeg velger å tolke denne nedsettende betegnelsen fra den ekstreme høyresiden som et mentalt og politisk adelsmerke. . Likevel er jeg politisk uberegnelig og rett som det er uenig med dem jeg identifiserer meg med. Paradoksalt? Kanskje. Men er ikke paradoksene en del av å være menneske? Leve individualismen, solidariteten og mangfoldet!