Hva VET vi egentlig om Jesus fra Nasaret?

Nå, mot slutten av den kristne  fastetiden har jeg lyst til å skrive om ham som jeg mener er verdenshistoriens mest bemerkelsesverdige, gåtefulle  innflytelsesrike mann, nemlig om Jesus fra Nasaret.

I  dag vil jeg beskjeftige meg med noe som blir diskutert ganske sjelden.

Hvorfor forteller evangeliene praktisk talt ingenting om Jesu barndom og ungdom?

Vi leser at Jesus opptrer offentlig for første gang ved elven Jordan, der han  ifølge NT ble døpt av døperen Johannes. Da var han antakelig omtrent 30 år gammel.

Det er et gapende tomrom mellom legendene om Jesu barndom – (julefortellingene) og tidspunktet der fortellingene om Jesu offentlige liv begynner.

Vi vet  ingenting om disse årene. Vi tror at han bodde i Nasaret og ble opplært som tømmermann, men vi VET ikke om det stemmer.

Hans første 30 år forteller NT ingenting om.

Men så snart Jesus begynte å virke som offentlig person, fikk han  både en stor, hengiven tilhengerskare og etter hvert mange motstandere. DET vet vi.

Noe alle,  i følge evangeliene, var enige om, var imidlertid at Jesus kjente de hellige skriftene svært godt.

Han ble tiltalt som «Rabbi», som betyr «Mester».

Her støter vi på et gedigent  problem, for utdannelsen til Rabbi var både langvarig, krevende og besværlig.

Skolegangen begynte i barndommen og varte mellom tjue og tretti år, og først når denne læretiden var over, hadde man rett til å kalle seg Rabbi.

Det jødiske samfunn var et av de første som hadde en skriftlærd overklasse med et høyt utdannelsesnivå.

Men ingenting tyder på at Jesus hører til denne lovkyndige standen.


Tvert i mot, vi hører gang etter gang at han var i sterk opposisjon mot både de skriftlærde og farieseerne.

Og hvor i all verden kunne den fattige gutten fra Nasaret ha  skaffet deg denne utdannelsen?

Det mest sannsynlige er at en ung mann med bakgrunn  fra en tømmermannsfamilie i den fattige fjell-landsbyen Nasaret ville ha vært analfabet!
Likevel tyder alt i NT på at han virkelig kjente de jødiske religøse skrifter bedre enn den skriftlærde intellektuelle overklasse, og at han tolket dem annerledes enn den religiøse elite gjorde.

Sannheten er at vi ikke VET hvor Jesus fikk sin kunnskap til de jødiske skriftene fra. Det er en gåte.

Vi vet heller ikke om Jesus var gift eller ugift.

At evangelistene ikke skriver om Jesu sivilstand, har ingen betydning, for i det jødiske samfunn var det en plikt og en selvfølge at menn giftet seg, og det ville derfor vært sannsynlig at evangelistene nevnte det eksplisitt dersom Jesus var ugift. Men det gjør de ikke.

Kanskje forlot han kone og eventuelle barn for å reise rundt for å forkynne og helbrede, kanskje hadde han sin kone med på ferden.
Det er ikke usannsynlig at Maria Magdalena,som fulgte Jesus på hans vandringer,  kunne ha vært hans kone. Vi får inntrykk av at det var et særdeles tett  forhold mellom henne og Jesus.

Men vi hører også ved flere anledninger om Johannes, den apostel som Jesus elsket. Kan dette indikere en homoerotisk kjærlighet?

Igjen må vi bare fastslå at vi ikke kan vite dette.

Jesu tidlige levnetsløp, hans oppvekst, herkomst, utdannelse  og sivilstatus ligger skjult i mørke for oss.

Det er bemerkelsesverdig at de biografiske opplysningene om Jesus er så sparsomme. Om andre store religionsstiftere vet vi adskillig mer, mens Jesu ungdom er omgitt av øredøvende taushet.

Det vi vet sikkert, er at Jesus reiste rundt sammen med en skare tilhengere og forkynte om Guds rike som skulle komme, og antagelig helbredet han også syke.  Men vi vet ikke hvor han bodde i den tiden han var offentlig kjent, og vi vet ikke hvordan han skaffet seg og tilhengerne det daglige brød. Alt tyder på at han var en fattig omstreifer uten fast bolig, en som levde fra hånd til munn.

Det vi vet sikkert, er at Jesus ble korsfestet som kriminell outsider, religiøs oppvigler og potensiell politisk revolusjonær.

Det forunderlige er at han bare trengte et par år, ja, kanskje enda mindre, for å starte en bevegelse som siden skulle utvikle seg til Kristendom, verdens største religion.

På denne korte tiden fikk han avgjørende betydning for verdenshistorien i et omfang og i en dybde som knapt kan sammenlignes med noe annet.

Ingen andre store filosofer eller religionsstiftere har brukt så kort tid på å utbre sin lære. Ingen andre døde så ung som Jesus gjorde.

Jesus stilles hos filosofer og historikere på høyere nivå enn Sokrates, Buddha og Muhammed. Forskjellen er at vi kjenner biografien til både Sokrates, Muhammed og Buddha godt. Disse tre betydelige menn levde dessuten til de ble gamle.

Men Jesus døde i ung alder, og han har hatt enda større betydning  enn de andre store, selv om vi bare kjenner bruddstykker av hans levnetsløp.

Hvordan er det mulig?

Hans verdenshistoriske  enorme betydning, sammen med de store tomrom i hans biografi og den korte tiden han virket offentlig, er i seg selv et under og et ubegripelig  mysterium.

Om Ragnhild S

Liberal sosialdemokrat. Bestemor. Musikkglad. Brassentusiast.. "Kristenagnostiker" med et anstrøk av kulturrelativisme, tross enkelte klare grunnholdninger. Gjennom levd liv har jeg fått en forkjærlighet for katolisismen, men selv er jeg ikke praktiserende katolikk Skriver mest om politikk, religion, kultur og litt sport. Sykkelentusiast med Belgia i hjertet. Nå er jeg antagelig også "multikulturell marxist" hva nå det betyr. Politisk korrekt er jeg også. Jeg velger å tolke denne nedsettende betegnelsen fra den ekstreme høyresiden som et mentalt og politisk adelsmerke. . Likevel er jeg politisk uberegnelig og rett som det er uenig med dem jeg identifiserer meg med. Paradoksalt? Kanskje. Men er ikke paradoksene en del av å være menneske? Leve individualismen, solidariteten og mangfoldet!