Hvem har rett til å styrte Gadafi?

Skal man besvare dette spørsmålet i Gadafis egen ånd, må svaret bli den sterkeste, den som har makt (og våpen) nok til å gjøre det. Dette fordi Gadafi selv tok makten ved et statskupp. Han er derfor ikke ukjent med denne fremgangsmåten og bør heller ikke bli overrasket om noen av hans undersåtter velger å gå i hans egne fotspor.

”Arbeiderklassens frigjøring må være deres eget verk” skrev Karl Marx i sin tid. I dette ligger forestillingen om at driften må komme innenfra, den kan ikke pådyttes utenfra, uansett hvor edle motivene enn er. Det blir ingen sus over en revolusjon, dersom motivasjonen ikke er til stede og lysten mangler. Dessuten vil det ikke være folkets revolusjon, dersom den gjennomføres av utenforstående. Da kalles det intervensjon med dertil følgende problemer som pleier å oppstå på grunn av dette.

FNs motiver for å gripe inn i Libyas indre konflikt er muligens edle nok. Man vil beskytte de sivile mot Gadafis bomber. Spørsmålet er imidlertid om de sivile merker forskjell på Gadafis og USAs bomber. De er etter mitt syn like ødeleggende, både idet de faller og for den videre utvikling. FN har med dette trådt ut av sin diplomat- og fredsbevarende rolle og vil nå bli definert som stridende part i en konflikt.

Selv om en god del av Gadafis tilhengere måtte være kjøpt og betalt for å støtte ham, kan det ikke unnslås at han har tilhengere. Noen kjemper i hvert fall mot opprørerne og truer sågar med å få overtaket. Hvor mange de er, skal ikke jeg uttale meg om. Det som imidlertid er sikkert er at når Gadafi (omsider) blir styrtet, så er krigen (eller revolusjonen) i Libya så langt fra over, i hvert fall ikke for libyerne. Maktkampen vil fortsette. For hvem skal ta over etter Gadafi?

Erfaring tilsier at intervenering i andre lands konflikter sjelden eller aldri fører noe positivt med seg. Jf Afghanistan, Irak, Somalia med flere. Man løser ingenting, men bidrar (kanskje) til å hale konflikten ut i tid. Dessuten brukes enorme ressurser (menneskelige og økonomiske) på å rive ned og ødelegge, fremfor å bygge opp. Derfor burde FN kanskje heller la være med å intervenere og kanskje trenere nok en konflikt, men la frigjøringen av Libya få være folkets eget verk.

 http://www.vg.no/nyheter/utenriks/libya/artikkel.php?artid=10099599

Om Marita Synnestvedt

Magister i klassisk arkeologi Forfatter av Blogghore! Ett År på VG Blogg med Deathdealer Mer info: http://bit.ly/gEQD4B