La oss flytte litt på verden.

 

La oss si, at Sheik Bfdulla La Mhere fra Bakusistan fant det for godt å retegne norden.

Det er jo samme folket uansett, så, slik ble det.

Det røde her er Finland.
Det blå er Sverige.
Norge er gult.
Danmark er grønt.

Hadde det blitt trøbbel av dette?
Hadde vi funnet oss i dette?

La oss nå, fopr enkelhets skyld, se bort fra Sverige og Finland.

Ja Norge hadde vunnet endel viktig land , vi hadde mistet nordnorge og trøndelag, men faen. Det er mer som et pluss.  Vi får jo Danmark og kontroll over østersjøen. Men, vi mister det viktigste, vestlandet. oljen er borte, og vannkraften er borte. Vi ville ha blitt forbannet.

Danskene får land som er langt mer verdt enn Danmark, men ikke en tøddel av det er dansk, de har mistet hele Danmark. De er rikere, men vil ha tilbake landet sitt. Uten å miste det de har fått.

Jepp, vi har en konflikt.

Sheik Bfdulla La Mhere fra Bakusistan har tatt høyde for det. I Danmark sitter det nemlig en finsk konge. Og Finland har en dansk konge. Norge har en svensk konge, og svenskene har en norsk konge.

Disse kongene har et hoff, bestående av folk fra sin egen folkegruppe. Alle viktige posisjoner i Sverige er dermed styrt av nordmenn, og finske byråkrater bestemmer over Danmark. osv.

Så, poenget er?

Slik er afrika oppdelt. Og slik er midtøsten oppdelt.

Kan vi leve med en slik oppsplitting og regruppering av norden, greit. Synes vi dette er horribelt, ja da skal vi faen ikke klage på at Irak vil ha tilbake Kuwait, at Tyrkia vil ha Kurdistan, at osv osv.

Er det rart det er krig i verden?

 

Om Adolph Preussen