Norge omsider et sekulært land

Helt umerkelig, nesten uten protester eller for den saks skyld  jubelrop, blir en av de viktigste grunnlovsendringene i moderne tid i dag vedtatt av Stortinget. Kirke og Stat er ikke lenger ett. Norge er omsider blitt et sekulært land. I så måte har vi noe til felles med en rekke araberland, som vet hvor galt det kan gå, dersom man skal sause moderne statsanliggender med middelaldersk religion.

På den annen side har vi aldri i moderne tid diskutert religion like innbitt som nå. Det er imidlertid ikke statskirkereligionen det gjelder – den luthersk – protestantiske lære – men islam og islams påvirkning på norsk kultur. Derfor er vel Sian (Stopp islamiseringen av Norge) og NDL (Norwegian Defence League) de eneste som har tatt initiativ til å protestere mot grunnlovsendringen. Den planlagte demonstrasjonen i Stavanger den 26. mai 2012 måtte imidlertid utsettes, angivelig på grunn av politiets noe reduserte bemanning og kapasitet – den 26. mai faller i år nemlig på selveste pinseaften, dagen som regnes som den kristne kirkes grunnlegningsdag. Den planlagte demonstrasjonen er foreløpig flyttet til den 23. juni 2012 – skjønt symbolikken blir vel ikke helt den samme.

Forhåpentligvis har også SOS Rasisme – samt en del andre organisasjoner plassert godt til venstre for sentrum i norsk politikk – fått med seg at de bare kan avbestille ekstrabussene som de ville sette opp til Stavanger, det blir likevel ikke aktuelt med den planlagte motdemonstrasjonen. Noe sier meg at SOS Rasisme og en del andre organisasjoner ikke demonstrerer så mye på grunn av budskapet som på grunn av hvem som fremfører det. Det er således rasistisk når Sian og NDL går mot dagens grunnlovsendring – de ser den kristne kulturarv som en viktig del av norsk kultur og vil derfor beholde statskirkeordningen som den er – men ikke tilsvarende like rasistisk når SOS Rasisme og deres medløpere vil demonstrere mot dem som (bare) søker å beskytte sin egen, norske kultur. Rent prinsipielt burde alle ha rett til å få lov til å forsvare sin egen kultur – ikke bare de som kommer til Norge og ønsker å opprettholde sin egen kultur og religion og innrette seg omtrent som de gjorde i hjemlandet de flyktet fra – men også de (etter hvert få) som bodde her fra før av.

Selv ser jeg på grunnlovsendringen som nærmest overmoden. Både Kirke og Stat har i lengre tid sett seg lei på hverandres (utidige) innblandinger. Man kan ikke vedta gjennom en stortingsproposisjon at Gud finnes. Man kan heller ikke legge regjeringens syn på homofili og kvinnelige prester til grunn for tolkning av Bibelen, når det vitterlig står skrevet at homofili er å regne som en dødssynd og at kvinner burde tie i forsamlinger. Sånn sett er det noe underlig at SOS Rasisme og deres meningsfeller ikke går sammen med Sian og NDL om å støtte statskirkeordningen. Nå som Kirken endelig er kvitt regjeringens tyngende åk blir det fritt frem for en langt mer konservativ bibeltolkning. Hvilken (ublid) skjebne venter i så fall alle Kirkens praktiserende homofile og lesbiske prester?

Bare vi får religionen ut av skolene, så skal jeg være fornøyd. Religion bør være en privatsak. Og den offentlige skole bør bygge på kunnskap, ikke utdatert religiøs tro, som i sin flere tusenårige utøvende praksis ikke har vist seg å være annet enn mannlig maktutøvelse for å holde posisjon og eiendom (inkludert familie, tjenere (slaver) og buskap) under kontroll. Det har i særlig grad gått ut over kvinners mulighet for å styre sine egne liv. Det gjør det også fremdeles, selv i det likestilte Norge. Gjennom grunnlovsendringen har Skolen fått en reell mulighet til å luke ut uønskede religiøse elementer, slik som f eks bruk av hijab i småskolen. Heller ikke muslimske araberland tillater hijab brukt på skoler (og universiteter), nettopp fordi alle offentlige skoler og institusjoner skal være frie for religiøse ytringer. Enn videre kan man løsrive 17.maifeiringen fra det spesifikt statskirkekristne og la dagen bli en festdag for demokrati, likestilling og ytringsfrihet – også for de organisasjoner man ikke liker. Jeg skal ikke nevne navn, men heller foreslå et lite hipp, hipp, hurra!

 

 

Om Marita Synnestvedt

Magister i klassisk arkeologi Forfatter av Blogghore! Ett År på VG Blogg med Deathdealer Mer info: http://bit.ly/gEQD4B