Ny rettspsykiatrisk vurdering av ABB: Riktig og viktig beslutning!

Dommernes beslutning om en ny rettspsykiatrisk vurdering av Anders Behring Breivik måtte komme. Jeg mener det er en riktig, viktig og modig beslutning av dommerne Wenche Elizabeth Arntzen og Arne Lyng.

To kompetente og erfarne sakkyndige, Agnar Aspaas og Terje Tørrisen, skal nå utrede Anders Behring Breivik.

Vi vet at ugjerningsmannen hadde drevet nitid planlegging av terrorhandlingene i flere år, at han hyppig og regelmessig har frekventert de mørkeste kontrajihadistiske nettsidene både i Norge og i andre land, blitt påvirket av dem og selv har ytret sine meninger.
Vi vet at han har skaffet alle ingredienser til bomben og de våpnene han brukte ad utspekulerte og finurlige veier, at han har skrevet et svært manifest der han klargjør sin forskrudde høyreekstreme ideologi. Vi vet at han opptrådte rasjonelt innenfor sitt dødbringende hatefulle verdensbilde da han etter planen sin klarte både å detonere bomben i regjeringskvartalet og spre død, angst og fordervelse på Utøya.

Da er det vanskelig for vanlige mennesker å forstå at han er så psykisk syk at han knapt kan kle på seg sine egne sko eller innta føde ved egen hjelp og at han ikke har  forstår hva han har gjort.

Kan en psykotisk og alvorlig schizofren person planlegge så nøye over så lang tid?
Det virker utrolig for oss legfolk.

Vi legfolk har ingen formell kompetanse til å kunne avgjøre om mannen er paranoid schizofren eller psykotisk. Men usikkerheten rundt diagnosen tilsier at han bør undersøkes på nytt  av andre fagfolk, og med andre metoder.

Disse psykiaterne må ta betydelig mer hensyn til hans ideologi enn de opprinnelige sakkyndige gjorde, og de må sette seg inn i  hans meningsfellers ideologi og uttrykksmåter De må ta innover seg at han dessverre slett ikke er alene om denne sykelige islamofobien, ikke alene om konspirasjonsteoriene som hevder at Europas politiske ledere og verdens muslimer vil opprette et Eurabia, ikke alene om  hatideologien. Disse synspunktene florerer på nettet.

Rettspsykiaterne  må vektlegge disse kollektive politiske vrangforestillingene. De må se  handlingene i sammenheng med de ekstreme nett- kretser ABB har deltatt i.

Jeg mener  forøvrig at forslaget om døgnkontinuerlig observasjon er meget godt og bør gjennomføres.

Kanskje kommer de nye rettsoppnevnte til et helt nytt resultat enn enn de første sakkyndige. Kanskje blir diagnosen stående. Det kan vi ikke vite i dag.

Men det viktige er: Dette terroranslaget er den største ugjerningen i Norges moderne historie, og den har rammet ufattelig mange uskyldige direkte,  de fleste unge og idealistiske, og praktisk talt hele folket indirekte. Da kan vi ikke leve med noen form for usikkerhet om ABB var tilregnelig eller ikke.

Vi må bli så sikker som vi kan være på at de rettspsykiaternes slutninger er riktige.

Det kan ikke være slik at hvis du utfører en terrorhandling , erkjenner handlingene, men ikke erkjenner skyld, så er du automatisk strafferettslig utilregnelig.

Når de opprinnelig oppnevnte psykiaterne  kommer til en såvidt uforståelig slutning, må man finne seg i at andre fagfolk kommer inn med sin oppfatning av gjerningsmannen.

Jeg skjønner at det kan bli vondt for mange pårørende og overlevende å gjennomleve dette på nytt i media, men i lengden tror jeg det blir lettere for de aller fleste å være så sikker som man kan være på at den diagnosen som til slutt blir stående, er riktig.

I denne saken må alle steiner vendes, og vi kan ikke akseptere en nagende usikkerhet,

ABB er jo gal i ordets folkelige betydning. Spørsmålet er om han er så psykisk syk at han er strafferettslig utilregnelig for forbrytelsene, eller om gjerningene hans er resultat av en pervertert ideologi.

Først når vi har et overveiende sannsynlig svar på dette, kan vi stole på at rettsaken mot ABB blir vårt demokrati og vår rettstat verdig.

ABBs uhyrlige handlinger setter vår rettsstat på en alvorlig prøve. Og den må vi bestå!
For den dommen som faller senere i år, skal både ofrene og vi alle leve med i mange tiår, ja i all overskuelig tid, fremover!

Om Ragnhild S

Liberal sosialdemokrat. Bestemor. Musikkglad. Brassentusiast.. "Kristenagnostiker" med et anstrøk av kulturrelativisme, tross enkelte klare grunnholdninger. Gjennom levd liv har jeg fått en forkjærlighet for katolisismen, men selv er jeg ikke praktiserende katolikk Skriver mest om politikk, religion, kultur og litt sport. Sykkelentusiast med Belgia i hjertet. Nå er jeg antagelig også "multikulturell marxist" hva nå det betyr. Politisk korrekt er jeg også. Jeg velger å tolke denne nedsettende betegnelsen fra den ekstreme høyresiden som et mentalt og politisk adelsmerke. . Likevel er jeg politisk uberegnelig og rett som det er uenig med dem jeg identifiserer meg med. Paradoksalt? Kanskje. Men er ikke paradoksene en del av å være menneske? Leve individualismen, solidariteten og mangfoldet!