Med ryggen mot DLD

Forslag:

Alle som har mulighet til det møter opp foran stortinget 9. april klokken 18:00. Og snur ryggen til.

Når stortinget velger å snu ryggen til folket, er minste folket kan gjøre å snu ryggen til stortinget.

En passe symboltung dag å markere på, og en fredelig men effektiv måte å vise avsky på.

Om Adolph Preussen