Svaret er 42

Hvorfor er man en tosk når man tror seg gandet av denne karen

men ikke når man tror seg helbredet av denne karen?

 

 

Om Adolph Preussen