liturgi Arkiv

  • Den Norske Kirke latterliggjør seg selv når de i fullt alvor oppretter en egen liturgi for å bekjempe spøkelser og onde ånder i hus.  
Og hva verre er: Ved å innføre denne liturgien, gir den norske kirke klart uttrykk for at de tror på og aksepterer denne folkelige overtroen og inkorporerer den i sitt eget trosgrunnlag!

    Hva tenker kirkegjengere om ny SPØKELSESLITURGI i den norske kirke?!

    Den Norske Kirke latterliggjør seg selv når de i fullt alvor oppretter en egen liturgi for å bekjempe spøkelser og onde ånder i hus. Og hva verre er: Ved å innføre denne liturgien, gir den norske kirke klart uttrykk for at de tror på og aksepterer denne folkelige overtroen og inkorporerer den i sitt eget trosgrunnlag!

    Fortsett lesning...