Tilstandsrapport fra islams kjerneområder

Et førtitalls arabiske forskere utga for noen år siden en tilstandsrapport om tilstanden i den arabiske verden. Rapporten, i regi av FNs utviklingsprogram UNDP, viste at situasjonen i de 22 arabiske landene var langt verre enn antatt.

Den arabiske verden lider under tre fundamentale mangler: Mangelen på ytringsfrihet, manglende tilgang på kunnskap, og manglende kvinnefrigjøring. Den arabiske verden har, til tross for sin rike historiske arv, ikke klart å bevare det kunnskapssamfunnet som er vesentlig for all utvikling. Hvis de ønsker utvikling, må araberne få på plass et politisk klima som gir næring til frihet og kreativitet. Bare på den måten kan 21 arabiske land pluss Palestina unngå en situasjon med forverret stagnasjon, fattigdom og hjerneflukt.

Rapporten kommer også med følgende viktige konklusjoner:

Sensur: I den arabiske verden med sine 284 millioner mennesker overstiger opplaget til en «best-seller» sjelden 5000 eksemplarer. Det skyldes en streng sensur og andre restriksjoner på det skrevne ord.

Oversatt litteratur: 10.000 utenlandske verker har blitt oversatt til arabisk i løpet av de siste ett tusen årene. Det tilsvarer det antall bøker som blir oversatt til spansk hvert år.

Presse: 53 aviser pr. 1000 mennesker kommer hver dag ut i den arabiske verden. For den vestlige, industrialiserte delen av verden er tallet 285 aviser pr. 1000 mennesker. Aviser i den arabiske verden blir jevnlig utsatt for razziaer, stengninger, forbud og/eller beslag. I mange land blir journalister arrestert, eller opplever andre represalier.

Bøker: Den arabiske verden utgjør fem prosent av befolkningen globalt, og står for en prosent av verdens bokutgivelser.

Religiøse verker: Religiøse verker utgjør 17 prosent av den litterære produksjonen. I resten av verden er tallet fem prosent.

Internett: Innbyggere som har tilgang til internett utgjør 1.6 prosent av befolkningen, mot 79 prosent i USA og 68 prosent i Storbritannia.

Forskere: Den arabiske verden har 371 forskere og vitenskapsfolk pr. million innbyggere mot et verdenssnitt på 979.

Dette er fakta fra islams kjerneområder. Det er nok fortsatt en lang vei å gå med tanke på en reformasjon av religionen som er dette områdets svøpe.

Kilde: Ny Tid

Om Hubert Duun

Hubert Duun er et pseudonym. Det er ikke noen stor hemmelig hvem personen bak er, men det er praktisk å slippe å få hundrevis av treff på seg når noen googler navnet mitt.