Utflaggingen av TV2 og hva det kan bety, og Telenors ryktespredning om Trond Giske.

Dessverre har de siste dager gjort det klart:

Nasjonen Norge har lidd et kulturpolitisk nederlag.
Det skjedde da A-pressen, representert ved Telenor og LO, solge ut sine eierandeler i TV2, og danske Egmont ble eneeier.
Vi vet ikke hvordan TV2 vil utvikle seg under dansk styre, men enda verre: Egmont har signalisert at de ikke er fremmed for et videresalg av den tidligere norske kanalen. Hvordan eiermodellen kommer til å se ut, kan vi foreløpig ikke vite sikkert, men mange tegn tyder på at danske Egmont vil selge 48% av TV2 til svenske Bonnier.  Egmont kan også selge seg helt ut til større internasjonale superkommersielle interesser – UTEN norske eiere involvert.

Jeg synes det er en skandale, og jeg tviler meget sterkt på at TV2 nå vil få muligheten til å følge opp sine opprinnelige  oppgaver som allmennkringkaster og  utvikle norsk egenproduksjon av programmer. Alt tyder på at det kommersielle hensyn vil stå i sentrum når Egmont nå får andre samarbeidspartnere eller i verste fall selger seg helt ut.

TV2 har jo aldri vært i nærheten av NRK når det gjelder bredde og kvalitet, men det er trist hvis NRKs eneste reelle konkurrent i Norge forfaller til en kanal på TV3-nivå.

Det er ubegripelig at Telenor og LO gikk inn for salget!

Og i denne høyst beklagelige og sørgelige situasjonen, blir næringsminister Trond Giske utsatt både for kritikk, men enda verre: For usann ryktespredning og tilnærmet heksejakt. Hvorfor?
Jo, Fordi han hele tiden har vært markert motstander av salget av dette kulturelle arvesølvet. Det sa han gang på gang i prosessen som førte frem til salget, og det har han gjentatt i ettertid. Det er etter min mening et godt, gjennomtenkt og fornuftig standpunkt av en dyktig statsråd, som dessuten tidligere har vært en utmerket kulturminister, kanskje den beste kulturminister Norge noen ganger har hatt. De eneste av tabloidene som har  gjengitt sannheten, er etter Giske syn VG, om ikke har trodd på nachspielryktene, men forstått sammenhengene og kommunisert dem.

Skulle han holde munn i en så viktig kulturpolitiske sak for Norge, der han til og med er fagstatsråd? Det er absurd.

Dessuten representerer Giske regjeringen, og i regjeringen var situasjonen slik at både SV og Sp var imot utflagging, og denne oppfatningen har også store deler av stortingsrepresentantene og av medlemmene i Arbeiderpartiet.

Jeg er ikke særlig imponert av Telenors sjef, Harald Norvik, og skjønner heller ikke Roar Flåthen. Telenors opptreden har vært skuffende.Heller ikke har opposisjoen opptrådt redelig.

Er Norge tjent med at TV2 blir en divisjon i et internasjonalt gigantselskap?¨

Hvilken kontroll har vi over TV2s videre utvikling?

Jeg håper at venstresiden i Arbeiderpartiet nå vil slutte opp vår meget dyktige politiker, Trond Giske.

Heldigvis har vi NRK, og selv ikke Telenor kan makte å selge vårt norske ypperlige medielokomotiv ut til  internasjonale spekulanter!

Om Ragnhild S

Liberal sosialdemokrat. Bestemor. Musikkglad. Brassentusiast.. "Kristenagnostiker" med et anstrøk av kulturrelativisme, tross enkelte klare grunnholdninger. Gjennom levd liv har jeg fått en forkjærlighet for katolisismen, men selv er jeg ikke praktiserende katolikk Skriver mest om politikk, religion, kultur og litt sport. Sykkelentusiast med Belgia i hjertet. Nå er jeg antagelig også "multikulturell marxist" hva nå det betyr. Politisk korrekt er jeg også. Jeg velger å tolke denne nedsettende betegnelsen fra den ekstreme høyresiden som et mentalt og politisk adelsmerke. . Likevel er jeg politisk uberegnelig og rett som det er uenig med dem jeg identifiserer meg med. Paradoksalt? Kanskje. Men er ikke paradoksene en del av å være menneske? Leve individualismen, solidariteten og mangfoldet!